"บุญลือ" เปิดอบรมเล่น SURF SKATE สร้างความเข้มแข็งชุมชนห่างไกลยาเสพติด

2022-04-04 01:00:11

"บุญลือ" เปิดอบรมเล่น SURF SKATE  สร้างความเข้มแข็งชุมชนห่างไกลยาเสพติด

Advertisement

"บุญลือ" เปิดอบรมทักษะการเล่น SURF SKATE ให้ชาวปทุมธานี หวังสร้างความเข้มแข็งชุมชนห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.65  ที่สนามนกฮูกสเก็ตปาร์ค อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะการเล่น SURF SKATE  ในการใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้ที่สนใจในการฝึกทักษะทางกีฬา SURF SKATE เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นายศุภชัย นพขำ กรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เจ้าของโครงการ กล่าวว่า การอบรมทักษะการเล่น SURF SKATE ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่ประชาชนหันมาสนใจและเลือกนำมาออกกำลังกายที่มีแพร่หลายมากขึ้น แต่จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการทรงตัว รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้เล่น ตนจึงได้นำเสนอขอให้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร สนับสนุน SURF SKATE เพื่อใช้เป็นกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด ที่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย และปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน


ดร.บุญลือ กล่าวว่า  SURF SKATE เป็นหนึ่งในการออกกำลังกายที่ประชาชนในทุกช่วงอายุให้ความสนใจ แต่กีฬานี้จำเป็นที่จะต้องมีทักษะ ในเรื่องของความปลอดภัยและควรที่จะมีลานสนามเช่นที่บริเวณนี้ แน่นอนว่าหากมีการรวมกลุ่มออกกำลังกลายก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและยังทำให้วัยรุ่นไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่จะเป็นการสร้างกำแพงป้องกันเสพติดภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี