การกลับมาของหอนาฬิกา "บิ๊กเบน"

2017-12-24 11:00:48

การกลับมาของหอนาฬิกา "บิ๊กเบน"

หอนาฬิกา บิ๊กเบน จะกลับมาตีระฆังบอกเวลาอีกครั้ง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ หลังปิดซ่อมแซมไปตั้งแต่เดือน ส.ค.ที่ผ่านมา

หอนาฬิกา “บิ๊กเบน” สัญลักษณ์สำคัญของกรุงลอนดอน เมืองหลวงอังกฤษ จะกลับมาลั่นระฆังอีกครั้ง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ หลังหยุดตีระฆังไปหลายเดือน เนื่องจากปิดซ่อมบำรุง เป็นเวลา 4 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 โดย ”บิ๊กเบน” หยุดตีระฆัง ไปตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันที่ 21  ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็มีข้อยกเว้น จะตีระฆังเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นคริสต์มาส และปีใหม่


Advertisement
ส่วนการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบระบบการทำงานของนาฬิกาและบูรณะหอคอยสูง 93 เมตรของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษด้วย อย่างไรก็ตาม นาฬิกาจะยังคงบอกเวลา และจะมีหน้าปัดนาฬิกาอย่างน้อย 1 ด้าน ที่จะคอยบอกเวลาประชาชนในระหว่างที่มีการซ่อมแซมปรับปรุง


Advertisement
พระราชวัง เวสต์มินสเตอร์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทม เป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอังกฤษด้วย