"นิพนธ์" แจงปัญหาที่ดินเขากระโดง

2022-02-17 19:47:25

 "นิพนธ์" แจงปัญหาที่ดินเขากระโดง

Advertisement

"นิพนธ์" แจงปัญหาที่ดินเขากระโดง กรมที่ดินพร้อมชี้แจงศาลปกครอง เชื่อนำไปสู่การทำแผนที่ร่วมกัน 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระการอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่ลงมติ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่า กรมที่ดินได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา ปัจจุบันการตรวจสอบที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  เนื้อที่ 5,083 ไร่ และการเพิกถอนสิทธิที่ดินทุกแปลงที่ออกทับที่ของ รฟท.นั้น กรมที่ดินมีหนังสือ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 เชิญ รฟท. ร่วมรังวัดที่ดิน แต่ รฟท. มีหนังสือตอบกลับ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 ให้กรมที่ดินเพิกถอนตามแนวแผนที่ที่ใช้อ้างอิงในศาล ทั้งนี้แผนที่ที่อ้างนั้น ไม่สามารถยืนยันกับการรังวัดได้ และไม่เกี่ยวกับกรมที่ดิน เนื่องจากผูกพันกับคู่ความเท่านั้น

“กรมที่ดินยืนยันว่า ตามแผนที่ที่ปรากฎนั้น เนื้อที่ที่ดินมี 4,745 ไร่ 1 งานเท่านั้น ขาดอีกกว่า 200 ไร่ ที่ รฟท. ได้แจ้งว่ามีเนื้อที่ดิน 5,083 ไร่ ดังนั้นส่วนต่าง 200 ไร่ต้องได้รับความร่วมมือจาก รฟท. เพื่อร่วมชี้แนวเขต แต่ขณะนี้ทราบว่า รฟท. ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เมื่อ 23 ธ.ค. 2564 เมื่อใช้สิทธิทางศาล แต่กรมที่ดินไม่ได้รับหมาย หรือสำเนาคำฟ้อง หากได้รับแล้วจะทำคำชี้แจงไปศาลปกครอง เชื่อว่าจะนำไปสู่การทำแผนที่ร่วมกัน และทำให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาล” นายนิพนธ์ กล่าว