"จุรินทร์"ตั้ง "ไตรรงค์" นั่งที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ

2022-02-17 19:29:56

"จุรินทร์"ตั้ง "ไตรรงค์" นั่งที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ

Advertisement

"จุรินทร์"ตั้ง "ไตรรงค์" นั่งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ฝ่ายเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ได้ลงนามแต่งตั้ง นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ฝ่ายเศรษฐกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเศรษฐกิจของพรรค ซึ่งขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้รวบรวมสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคหลายคนที่มีศักยภาพในเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาช่วยงานพรรคประชาธิปัตย์  อีกทั้ง พรรคประชาธิปัตย์กำลังเตรียมทีมผู้สมัคร ส.ส. ครบทุกเขต ซึ่งมีอดีต ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคหลายคน แสดงความจำนงขอลงสมัครในนามพรรค  ขณะเดียวกันพรรคได้เตรียมส่งคนรุ่นใหม่เพิ่มลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้น โดยคาดว่า จะทำให้พรรคฯมีทีมผู้สมัครที่มีความพร้อมมากขึ้น

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำนโยบายเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อประชาชนด้วย โดยคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์จะทำยุทธศาสตร์นโยบายแต่ละด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี คนชรา เด็กเยาวชน LGBT การเกษตร และด้านอื่น ๆ โดยนายจุรินทร์ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพลิกฟื้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 การรับมือกับสงครามการค้า ค่าเงินบาท และราคาพลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เน้นนโยบายด้านซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าให้กับประเทศ และการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ