สปสช.เร่งแก้ปัญหาคลินิกเอกนไม่ได้รับค่าบริการดูแลผู้ป่วยโควิด

2022-02-16 19:00:09

สปสช.เร่งแก้ปัญหาคลินิกเอกนไม่ได้รับค่าบริการดูแลผู้ป่วยโควิด

Advertisement

สปสช. เปิดคลินิกแก้ปัญหาเบิกจ่าย หลังคลินิกเอกชนร้องไม่ได้รับค่าบริการดูแลผู้ป่วยโควิด  HI/CI เผยเหตุจากข้อมูลส่งเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ย้ำหากแก้ไขส่งข้อมูลถูกต้อง สปสช.พร้อมโอนจ่ายค่าบริการในรอบเบิกจ่าย พร้อมเตรียมเชิญหน่วยบริการร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ชี้แจงระบบเบิกจ่าย

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีที่มีคลินิกชุมชนอบอุ่นและคลินิกเอกชนกว่าร้อยแห่ง ที่ได้ร่วมในระบบดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation, Community Isolation : HI/CI) ในช่วงเดือน ก.ค. 2564 ยังไม่ได้รับการจ่ายค่าชดเชยบริการนั้น จากข้อมูลที่ปรากฎ สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่จัดระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านและในชุมชนขอเรียนว่า สปสช.จะเชิญคลินิกและหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์เพื่อชี้แจงระบบการจ่ายเงินของ สปสช. ยืนยันว่าหากท่านส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สปสช.จะจ่ายได้ภายในรอบการจ่ายเงินปกติ ทั้งนี้ จากการายงานเบื้องต้นพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากข้อมูลการเบิกจ่ายที่หน่วยบริการส่งเข้ามา พบว่ามีหน่วยบริการบางส่วนที่ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน บางส่วนข้อมูลก็มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง สปสช.ได้แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้กับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหากได้ข้อมูลเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว สปสช.พร้อมที่จะจ่ายค่าบริการ

นพ.จเด็จ กล่าวถึงคลินิกเอกชนและหน่วยบริการที่ยังไม่ได้รับค่าบริการว่า ขณะนี้ขอให้ท่านเข้าไปดูรายการการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน และขอให้แก้ไขกลับเข้ามาโดยเร็ว เพื่อที่ สปสช. จะได้จ่ายค่าบริการให้ตามผลการให้บริการได้ ทั้งนี้ สปสช.จะเปิดคลินิกแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความเข้าใจโดยตรงกับหน่วยบริการ

“การจ่ายเงินกรณีโควิดเป็นเรื่องใหม่ สปสช.จำเป็นต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนการจ่ายเงินตามนโยบายของรัฐบาล เพราะเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการจัดสรรจากภาษีของประชาชน หากตรวจสอบไม่ครบถ้วนก็อาจเกิดความเสียหายในภายหลังได้ จึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว