"สุดารัตน์"จี้รัฐบาลลดอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกประเภท 1 ปี

2022-02-16 15:27:05

"สุดารัตน์"จี้รัฐบาลลดอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกประเภท 1 ปี

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์"ยก 4 เหตุผลเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนลดอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกประเภทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อลดภาระและเพิ่มอำนาจการแข่งขันให้กับประชาชนที่จะต้องเป็นผู้ชำระหนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้น

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุ ว่า ถ้าจำกันได้ก่อนที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีมติเห็นชอบให้ลดภาษีสรรพสามิต จากเดิมที่เก็บจากน้ำมันดีเซลลิตรละ 5.99 บาท เป็นไม่เกินลิตรละ 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน นั้น ดิฉันได้เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันทุกชนิดเป็นเวลา 1 ปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ แต่เป็นการเรียกร้องที่มาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น กล่าวคือ 1.ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือย ส่วนน้ำมันเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็นจึงไม่ควรถูกจัดอยู่ในสินค้าที่ต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2.ประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก แต่การที่ผู้ประกอบการไทยต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันที่แพงเพราะอัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงจะทำให้อำนาจการแข่งขันลดลง ไม่เป็นผลดีต่อการส่งออกที่เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของประเทศ

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า 3.รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่มาจากน้ำมันถึงปีละ 200,000 ล้านบาทเศษ อันเป็นรายได้หลักของรัฐบาล หากรัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันจะทำให้ฐานะทางการคลังของรัฐบาลเปราะบางมากขึ้น แต่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประชาชนยากลำบากรัฐบาลจะต้องเลือกทางที่ทำให้ประชาชนอยู่รอด เพราะประชาชนคือผู้ที่ต้องชำระหนี้ เมื่อประชาชนรอดและกลับมาแข็งแรงรัฐบาลก็จะได้ภาษีในรูปแบบอื่นคืนมา และ 4.รัฐบาลต้องตระหนักว่า การทำให้ประชาชนมีชีวิตรอดยาวนานเท่าไร ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือรัฐบาล จึงต้องเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนให้เป็นประชากรคุณภาพตามนโยบายของพรรค ดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐบาลได้ทบทวนการลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากน้ำมันทุกประเภทเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเป็นการลดภาระและเพิ่มอำนาจการแข่งขันให้กับประชาชนที่จะต้องเป็นผู้ชำระหนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้น