"สุดารัตน์"จี้รัฐเร่งแก้หอมแดงราคาตกต่ำ

2022-02-15 17:55:37

"สุดารัตน์"จี้รัฐเร่งแก้หอมแดงราคาตกต่ำ

Advertisement

"สุดารัตน์"ลุยยโสธรรับฟังเกษตรกรร้องเรียนราคาหอมแดงตกต่ำ พบต้นทุนสูงทำให้ขายขาดทุน จี้รัฐเร่งช่วยเหลือด่วน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร คาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เดินทางถึง จ.ยโสธร โดยมีนายวรายุทธ จงอักษร นายสรวิศ เดชเสน และนางสุภาพร สลับศรี ทีมไทยสร้างไทยยโสธร นำพบปะเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ซึ่งได้รับความทุกข์ยากและวิกฤตการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะที่อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เกษตรกรมาร้องเรียนกับคุณหญิงสุดารัตน์ว่า ราคาหอมสดตกต่ำเหลือกิโลกรัมละประมาณ 5 บาทเท่านั้น จากเดิมผลผลิตมีราคาประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม


ขณะที่หอมแห้ง จากเดิมเคยขายได้กิโลกรัมละ 17-18 บาทปัจจุบันเหลือเพียง 7-8 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผลผลิตไม่คุ้มค่ากับทุนรอนที่เสียไป ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรง ปรับเพิ่มตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันที่แพงขึ้น อย่างราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาท พี่น้องภาคแรงงานขอปรับขึ้นค่าแรง รวมถึงค่าน้ำมันซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ก็ปรับตัวแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพี่น้องร้องเรียนด้วยว่าไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ดังนั้นในระยะเร่งด่วนเกษตรกรจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยอุดหนุน ผลิตผลเพิ่มจาก 5 บาทเป็น 10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่พี่น้องสามารถอยู่ได้ เชื่อว่ารัฐสามารถดำเนินการได้หากมีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรคนตัวเล็ก เพราะราคาขายปลีกในปัจจุบันอยู่ที่ 3 กิโล 100บาท จึงมีช่วงระยะห่างของราคาที่พอจะปรับขึ้นช่วยเหลือเกษตรกรได้ ดังนั้นในระยะเร่งด่วนจึงขอเรียกร้องให้เข้ามาช่วยดำเนินการในส่วนดังกล่าว

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ขณะที่ในระยะยาวจะต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องต้นทุนการผลิตที่ปัจจุบันสูงขึ้น จนเกษตรกรไม่สามารถแบกรับภาระได้ให้ต่ำลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม และที่สำคัญจะใช้เทคโนโลยีการผันน้ำด้วยโซล่าเซลล์เข้ามาเป็นกลไกในการทำให้ต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่ให้ต่ำลง ทดแทนการใช้น้ำมันซึ่งสูงอย่างต่อเนื่องและภาครัฐไม่สามารถทำให้ต้นทุนในส่วนดังกล่าวซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของเกษตรกรต่ำลงได้ โดยการใช้โซล่าเซลล์ มีต้นทุนไม่สูง และจะลดการใช้น้ำมันในการสูบน้ำเข้าสวนหอมแดงได้ ขณะเดียวกันพรรคไทยสร้างไทย จะเร่งทำหนังสือที่ไดรับฟังเสียงจากการร้องเรียน และนำข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้ ผู้มีอำนาจของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงและราคาที่พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ได้


ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ได้รับซื้อหอมแดงจากพี่น้องเกษตรกร รวม 6,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท โดยจะนำไปทดลองขายเพื่อเปิดตลาด ที่กรุงเทพฯ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว มีลักษณะเหมือนกับการรับซื้อข้าวจากพี่น้องชาวนา ในหลายจังหวัดภาคอีสาน ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี