"กรณิศ" เดินหน้านำสายไฟสายสื่อสารลงดิน

2022-02-14 16:42:50

"กรณิศ" เดินหน้านำสายไฟสายสื่อสารลงดิน

Advertisement

"กรณิศ" เดินหน้านำสายไฟ สายสื่อสาร กทม. และปริมณฑล  ลงดินภายใน 3 ปี  ประสานความร่วมมือ 4 หน่วยงานดำเนินการ หวังส่งเสริมภูมิทัศน์ความปลอดภัยของประชาชน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำงานว่า ขณะนี้จะมีการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดิน 1,500 กิโลเมตร ใน กทม.และปริมณฑลภายใน 3 ปี โดยปี 2565 จะมีการดำเนินการ แบบเร่งด่วน เป็นระยะทาง 456 กิโลเมตร และอีก 936 กิโลเมตร ภายใน 3 ปี นอกจากนี้จะมีการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดินเพิ่มเติมในต่างจังหวัด อีกกว่า 6,000 กิโลเมตร ภายใน 3 ปีอีกด้วย


นางกรณิศ กล่าวต่อว่า สำหรับหน่วยงานที่ดูแลการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดิน ประกอบด้วย 1.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการพาดสายสื่อสาร กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีหน้าที่กำกับดูแลการพาดสายสื่อสาร กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งมีหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่การจัดระเบียบสายสื่อสาร และประสานงานกับตำรวจ ดูแลและอนุญาตการใช้พื้นที่ทางเท้า รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชน และ 4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร


"ทั้ง 4 หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะประสานความร่วมมือกัน เพื่อให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายได้ ยิ่งในพื้นที่เขตวัฒนา-คลองเตย จากที่ไปลงพื้นที่พบว่ายังมีสายสื่อสารบนดินจำนวนมาก หากนำลงดินได้จะทั้งปรับภูมิทัศน์และปลอดภัยมากขึ้นแน่นอน" นางกรณิศ กล่าว