"ชวน"ชี้ปัญหาองค์ประชุมสภาฯ ฝ่ายรัฐบาลเตียมแก้โจทย์

2022-02-14 14:41:11

"ชวน"ชี้ปัญหาองค์ประชุมสภาฯ ฝ่ายรัฐบาลเตียมแก้โจทย์

Advertisement

"ชวน"ชี้ปัญหาองค์ประชุมสภาฯ ฝ่ายรัฐบาลรู้โจทย์ คงเตรียมตัวได้ดีขึัน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 17-18 ก.พ.นี้ ว่า เป็นการประชุมสภาฯ ในวาระพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 เพื่อให้ฝ่ายค้านได้ซักถามข้อเท็จจริงเหตุการณ์ต่างๆแต่ละเรื่อง และสามารถให้เสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนที่มีความเป็นห่วงเรื่องบรรยากาศ รวมถึงการคำพูดวิวาทะต่างๆในระหว่างการประชุมนั้น เรามีระเบียบข้อบังคับอยู่ ที่ผ่านมาเรื่องความร่วมมือการประชุมอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ เพราะเห็นได้ชัดจากกฎหมายรัฐบาลทุกฉบับสามารถผ่านการพิจารณาได้หมด ไม่มีค้างแม้แต่เรื่องเดียว ถือเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม เพราะว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือกลไกในการบริหาร สำหรับญัตติที่ค้างการพิจารณาอยู่ตอนนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องเพื่อทราบ และเป็นเรื่องที่กรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาเสร็จแล้ว ปกติเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีปัญหา

“แต่ช่วงสัปดาห์หลังเห็นได้ชัดว่าองค์ประชุมไม่ครบในช่วงเวลา 14.00 น. มันทำให้เกิดความเสียหาย แต่หากกลับไปดูย้อนหลังก่อนหน้านั้นองค์ประชุมมักจะไม่ครบช่วงเย็นก่อนปิดประชุม เช่น ช่วงเวลา18.00 น. เนื่องจากส.ส.ได้เดินทางกลับไปแล้ว หรือไม่ก็ช่วงวันศุกร์ ที่ส.ส.หลายคนบ่น แต่ตนก็ขอร้องว่าหากเราไม่อยากประชุมวันศุกร์ก็ขอให้การประชุมในวันพุธและวันพฤหัสบดีเลิกค่ำได้หรือไม่ เพราะจะได้ไม่ต้องประชุมวันศุกร์ แต่เมื่อปฏิบัติจริงก็ยาก เนื่องจากส.ส.บางส่วนจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วบ้าง ทำให้มีปัญหา แต่โดยภาพรวมการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ต่างๆสามารถผ่านไปได้ดีด้วย ถือว่าไม่มีอะไรค้าง”นายชวน กล่าว

เมื่อถามว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีเรื่องวิวาทะกันในสภาฯ จะแก้ปัญหาอย่างไร นายชวน กล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา แต่ยังไม่มีอะไรที่ทำให้กระบวนการนิติบัญญัติมีอุปสรรค หรือยังไม่มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่จะทำให้มีปัญหาบ้างคือเรื่องเสียเวลาโดยไม่จำเป็น สิ้นเปลืองเวลา เพราะเวลามีค่า ตนย้ำอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นภารกิจที่เราต้องทำให้จบก็ต้องทำให้จบ ส่วนการกรอบเวลาการอภิปรายทั่วไปในวันที่ 17-18 ก.พ.นั้น เขาไปตกลงเวลากันเองแล้วคือฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง กับฝ่ายรัฐบาล 8 ชั่วโมง แต่มีข้อแม้ว่าหากฝ่ายรัฐบาลชี้แจงครบ 8 ชั่วโมงแล้วยังสามารถพูดต่อได้ ฉะนั้นไม่ต้องไปคุมเรื่องเวลา ใครจะพูดยาวก็เป็นสิทธิ์ของผู้นั้น เพียงแต่ต้องดูว่าการอภิปรายต้องอยู่ภายในข้อบังคับ โดยทั่วไปถือว่าความร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ใช้ได้

เมื่อถามว่า จะหาทางออกเรื่องปัญหาองค์ประชุมสภาฯล่มอย่างไร นายชวน กล่าวว่า ตอนนี้ก็ชัดเจน แต่อาจไม่ชัดตอนแรกเมื่ออีกฝ่ายตั้งใจว่าถึงอย่างไรก็จะไม่ครบ แต่เมื่อฝ่ายรัฐบาลรู้และเตรียมตัวให้พร้อม หากรู้ว่าโจทย์คืออะไร คงสามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้น

เมื่อถามถึง กรณีที่ตอนนี้มีส.ส. 3 คนยังไม่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ล่าสุดได้แจ้งความคืบหน้ามาหรือยัง นายชวน กล่าวว่า คงจะต้องรอสัปดาห์นี้หากมีความคืบหน้าก็ต้องรอสัปดาห์นี้