เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 4

2022-02-10 11:18:24

เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 4

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผยเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 วันนี้  สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการระยะที่ 3 ตั้งแต่เวลา 06.00- 22.59 น. ต่อเนื่องทุกวัน เริ่มใช้จ่ายได้วันที่ 17 ก.พ. ระบุนายกฯ ปลื้มประชาชนใช้สิทธิแล้ว 21 ล้านราย

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีความยินดีที่ประชาชนพอใจโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่กระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงและต่อเนื่อง ตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 65 มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 24.67 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.33 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 205 ราย

นายธนกร กล่าวต่อว่า ในวันนี้จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนกลุ่มใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ลงทะเบียนเป็นวันแรก  ต่อเนื่องทุกวัน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน 29 ล้านสิทธิ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนโครงการ ระยะที่ 4 สำเร็จ จะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17  ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย.2565

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าโครงการระยะที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565  พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 21.17 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 16,334.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 8,269.0 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 8,065.6 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,062.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 3,188.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 783.8 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 5,993.9 ล้านบาท ร้านบริการ 283.3 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 22.8 ล้านบาท

“นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชนทุกกลุ่ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ถือเป็นโครงการที่ประชาชนพอใจ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริง เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนส่งต่อกำลังซื้อไปยังผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ผู้ประกอบการจนถึงระดับฐานราก” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ได้มีการเปิดลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4  รับเงิน 1,200 บาท สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3  เป็นวันแรก  ตั้งแต่เวลา 06.00- 22.59 น. ต่อเนื่องทุกวัน โดยช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" 

2) กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 สำเร็จ จะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่  17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565