"หมอระวี"เรียกร้อง "กขค-กสทช."ระงับควบรวม "ทรู-ดีแทค"

2022-02-09 18:15:35

"หมอระวี"เรียกร้อง "กขค-กสทช."ระงับควบรวม "ทรู-ดีแทค"

Advertisement

"หมอระวี"เผยผลการศึกษาควบรวมกิจการ "ทรู-ดีแทค"อาจก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า  เรียกร้อง "กขค-กสทช."หามาตรการระงับ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างทรูกับดีแทค และการค้าปลีกค้าส่ง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการ 4 ครั้งที่ผ่านมา ได้ข้อมูลในขั้นต้นว่า การยื่นขอควบรวมกิจการของทรูกับดีแทค ในวันที่ 25 ม.ค.65 ที่ผ่านมา อาจจะก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า เพราะบริษัทใหม่จะครอบครองการตลาดเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และลดการแข่งขันเนื่องจาก จะเหลือผู้ประกอบการลำดับเพียง 2 เจ้าคือ เอไอเอส กับบริษัทใหม่ที่ควบรวม โดยในที่ประชุมกรรมาธิการ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.) ยอมรับว่าดัชนีวัดการกระจุกตัว (HHI)จะเกิน 2500 และค่า HHI จะเพิ่มขึ้นเกิน 100 ใกล้เคียงกับการศึกษาของ TDRI ซึ่งแสดงว่า การควบรวมกิจการจะส่งผลให้ลดการแข่งขันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จากการศึกษายังพบว่าอำนาจของ กสทช.ตาม พ.ร.บ.และประกาศ กสทช.หลายฉบับ ยังไม่ชัดเจนพอว่าจะสามารถระงับการควบรวมกิจการในครั้งนี้ได้หรือไม่

"ผมจึงขอเรียกร้องให้ กสทช.และ กขค.ร่วมกันในการหามาตรการ เพื่อระงับการควบรวมกิจการในครั้งนี้ให้ได้ ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องให้ กสทช.ออกประกาศใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการระงับการควบคุมกิจการได้"นพ.ระวี กล่าว

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและรอบคอบคณะกรรมาธิการได้เสนอให้ กสทช.และ กขค.กรอกข้อมูลพร้อมเอกสาร 9 ข้อ อาทิเช่น ขอให้ทั้ง 2 หน่วยงาน แจกแจงข้อดีข้อเสียของกรณีถ้าอนุญาตให้รวมธุรกิจ หรือถ้าไม่อนุญาตให้รวมธุรกิจ ,ถ้ากระบวนการรวมธุรกิจของเอกชนประสบความสำเร็จทั้ง 2 หน่วยงานจะมีมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ทั้งในส่วนของมาตรการเชิงโครงสร้างและมาตรการเชิงพฤติกรรมอย่างไร  ข้อสรุปหน้าที่และอำนาจของทั้ง 2 หน่วยงานตามกฎหมายในปัจจุบันเกี่ยวกับการอนุญาตหรือกำกับดูแลการรวมธุรกิจว่ามีครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ โดยให้เวลาเตรียมข้อมูล 2 สัปดาห์ และนัดกรรมการทั้ง 2 ชุดมาชี้แจงกรรมาธิการในวันที่ 23 ก.พ.ต่อไป