RDi innovation นำทัพขับเคลื่อนสู่โลก Metavers

2022-02-08 20:55:42

RDi innovation นำทัพขับเคลื่อนสู่โลก Metavers

Advertisement

RDi innovation นำทัพขับเคลื่อนสู่โลก MetaversRDi innovation เข้าสู่ Metaverse (เมตาเวิร์ส)Thailand คุณพิชยา ชัยหิรัญธาดา และ ดร.เดวิด มกรพงศ์ คณะผู้บริหารบริษัท อาร์ แอนด์ ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย เปิดไฟเขียวก้าวสู่โลก Metaverse ( เมตาเวิร์ส) ซึ่งตอนนี้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Metaverse และเทคโนโลยี blockchain แล้ว จึงคาดว่า จะเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตอีกอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมความพร้อม สู่การขับเคลื่อนเข้าสู่โลกดิจิทัล โลกเสมือนแห่งดินแดนจักรวาลนฤมิต ซึ่งทีมผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ที่ควรต่อยอดและพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าสู่การก้าวข้ามนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่


โดยยุคใหม่นั้นเป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนที่พัฒนาขึ้นในยุคถัดมา โดยผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (real) เข้ากับโลกเสมือน (virtual) ผ่านทางอุปกรณ์ webcam กล้องมือถือ คอมพิวเตอร์ รวมกับการใช้ software ต่างๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็น object เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สัตว์ประหลาด ยานอวกาศ แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือโลกแห่งความเป็นจริงได้ ยกตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง Pokemon Go ในปัจจุบัน เมตาเวิร์สเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น แต่มุ่งพัฒนาเป็นโลกเสมือนจริง 3 มิติที่ผสานเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้น โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ มีความสมจริงเพราะสามารถจะหันเปลี่ยนมุมมองได้รอบทิศ 360 องศา ถือเป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงในยุคบุกเบิก

ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่เพียงสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ แต่เรายังมุ่งสู่การขับเคลื่อนสู่อนาคต และใช้เทคโนโลยี Metaverse เข้ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงสินค้า/บริการกลุ่มเวชสำอางและเสริมอาหาร

การอธิบายกลไก ประโยชน์ ของนวัตกรรมสารสกัด หรือพาลูกค้าเยี่ยมชม ฟาร์มและแหล่งวัตถุดิบที่ผ่านของสารสกัด โดยด้านระบบอาคารและภายใน 3D Creator นั้น มีการออกแบบอาคาร 3 มิติรูปเพชร 4 ชั้น โดย คุณนิภาส ลาภิกานนท์ โดยจัดแบ่งเป็นการรองรับห้องสัมมนาแห่งอนาคต แกลเลอรี่การแสดงสินค้า และจุดเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าอีกด้วยMETA DAILY กล่าวว่าไว้อีกว่า ในปัจจุบัน Brand ในไทย เริ่มเข้าสู่ Metaverse มากขึ้นเรื่อยๆ และที่น่าสังเกตุคือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือคนยุคใหม่ ที่จะรู้จัก Brand ผ่าน Metaverse Marketing โดยที่การตลาดแบบ Online Marketing และ Digital Marketing แบบธรรมดาทั่วไป จะกลายเป็นมาตรฐานที่ทุก Brand ต้องทำเพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่โลกดิจิทัลอีกด้วย