นายกเล็กหัวหินสั่งทาสีทางม้าลายหน้า รร.ทุกแห่ง

2022-02-08 16:45:27

นายกเล็กหัวหินสั่งทาสีทางม้าลายหน้า รร.ทุกแห่ง

Advertisement

นายกเล็กหัวหินสั่งทาสีทางม้าลายหน้า รร.ทุกแห่งเพื่อความปลอดภัย


เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายอุดม ดวงแข ประสภาเทศบาล นางสาวนงลักษณ์ ผดุงทศ สมาชิกสภาเทศบาลฯลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ และ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อตรวจติดตามภายหลังสั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมจราจร สำนักช่าง ดำเนินการทาสีขาวแดงทางม้าลายให้เห็นเด่นชัด ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ที่บดบังภูมิทัศน์ในการขับขี่หรือต้นที่มีความสูงพาดสายไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจรเพื่อความเด่นชัดต่อผู้ขับขี่รถสัญจรไปมา เพิ่มความปลอดภัยให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินที่ต้องการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายให้เป็นศูนย์ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจบริเวณทางม้าลายโดยเฉพาะโรงเรียนและแหล่งชุมชนทุกแห่งเพื่อปรับปรุงหรือทาสีให้ครอบคลุมพื้นที่


นายจีรวัฒน์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองหัวหินให้ความสำคัญทุกพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงโดยจะเน้นการป้องกันเป็นหลัก ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายจราจรของ สภ.หัวหินอย่างเคร่งครัด วันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ช่วยกันทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนหน้าสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่มีการใช้รถใช้ถนนการจราจรหนาแน่น และเป็นจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และขอความร่วมมือผู้ที่ขับขี่ทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน