"บุญลือ" ร่วมไว้อาลัย "หลวงก๋ง"

2022-02-08 16:28:26

"บุญลือ" ร่วมไว้อาลัย "หลวงก๋ง"

Advertisement

อาลัย  "หลวงก๋ง"เกจิดังดำเนินสะดวก  "บุญลือ"นำลูกศิษย์สรงสรีระร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ศาลาการเปรียญ วัดเนกขัมมาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร  ส.ส.ราบุรี เขต 5 รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.)  เป็นประธานอัญเชิญน้ำหลวงสรงสรีระ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์(ชุ่ม สมฺปนฺโน)หรือ "หลวงก๋งฎ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม จ.ราชบุรี ซึ่งมรณะภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ก.พ. 2565 สิริอายุ 83 ปี 9 เดือน 63 พรรษา ท่ามกลางความอาลัยของบรรดาศิษยานุศิษย์จำนวนมาก

โดยสรีระสังขารได้เคลื่อนจากเรือนรับรองไปยังศาลาการเปรียญวัดเนกขัมมาราม เปิดให้พระสงฆ์ คณะศิษย์ ถวายน้ำสรงศพ จากนั้น ดร.บุญลือ  เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงสรีระ ซึ่งจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเบื้องต้น 50 วัน

สำหรับประวัติ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์(ชุ่ม สมฺปนฺโน) หรือ "หลวงก๋ง" ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม จ.ราชบุรี เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ค.2481 บิดาชื่อนายฉ่ำ มารดาชื่อ นางศรี บุญเอี่ยม (สกุลเดิม) ปุ่นเอื่ยม เกิดที่บ้านโพธิ์หัก ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันทั้งหมด 8 คน บรรพชา เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2497 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ อุปสมบทเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2501 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร สมณศักดิ์ ปี 2536 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ ปี 2545 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม ปี 2550 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอกในราชทินนามเดิม