"ภูมิธรรม"ลั่น พท.ไม่ทำหน้าที่เป็นนั่งร้านให้เผด็จการ

2022-02-07 11:25:18

"ภูมิธรรม"ลั่น พท.ไม่ทำหน้าที่เป็นนั่งร้านให้เผด็จการ

Advertisement

"ภูมิธรรม"ลั่น พท.ไม่ทำหน้าที่เป็นนั่งร้านให้เผด็จการ  ฝ่ายรัฐบาลต้องทำองค์ประชุมสภาฯให้ครบ 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพือไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจ Phumtham Wechayachai  ระบุว่า  กี่ปีมาแล้วที่คนไทย ต้องทนฟัง"ข่าวลบ"ที่มีผลกระทบต่อชีวิตทางเศรษฐกิจ และ ชีวิตการทำมาหากินของตน ตลอดเวลา ภายใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตน ที่บริหารประเทศอย่างไร้ประสิทธิภาพ และไร้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่พรรคการเมืองซึ่งยึดถือประโยชน์ประชาชน จะต้องมาช่วยประคับประคองให้รัฐบาล มีความมั่นคงและอยู่รอดต่อไปได้ สิ่งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านควรเร่งทำคือ สร้างเงื่อนไข ให้รัฐบาลนี้ซึ่งสืบทอดอำนาจเผด็จการแฝงรูปรีบปล่อยวางอำนาจและคืนอำนาจกลับให้ประชาชนโดยเร็วตามกระบวนการและเท่าที่ศักยภาพภาพเสียงข้างน้อยจะพึงกระทำได้ พรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันว่าภาระการมีองค์ประชุมให้ครบในสภาฯ เป็นภาระของพรรคแกนนำฝ่ายรัฐบาลจะต้องทำให้ได้ และเราพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ เมื่อองค์ประชุมครบถ้วน แต่เราจะไม่ทำหน้าที่ช่วยแบกรับและเป็นนั่งร้านให้เผด็จการ ถ้ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความพร้อมของตัวเอง เรายังคงยืนยันเจตจำนงที่หนักแน่นและสิทธิของเสียงข้างน้อยในการตรวจสอบและถ่วงดุลในสภาผู้แทนราษฏร

ขอบคุณเพจ Phumtham Wechayachai