มมส.จัดตั้งคณะบัลเลต์ระดับมหาวิทยาแห่งแรกของไทย

2022-02-04 12:19:20

มมส.จัดตั้งคณะบัลเลต์ระดับมหาวิทยาแห่งแรกของไทย

Advertisement

มมส.จัดตั้งคณะบัลเลต์ระดับมหาวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย  พร้อมจัดกิจกรรมรำลึก "คุณหญิงเจเนเวียฟเดมอน" ครูผู้บุกเบิกบัลเลต์ไทย  15 ก.พ.

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (มมส.) รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ผู้บุกเบิกภาควิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้กำกับการแสดงบัลเลต์เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีการจากไปของ คุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน ราชครูบัลเลต์ราชสำนักไทยรัชกาลที่ 9 ครูผู้บุกเบิกวงการบัลเลต์ในประเทศไทย และยังเป็นครูผู้นำศิลปะการเต้นบัลเลต์เข้ามาเผยแพร่สู่ภูมิภาคอีสานเป็นคนแรกและครูผู้มีคุณูปการต่อการจัดตั้งและการพัฒนาสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปี 2565 สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ได้จัดตั้งคณะบัลเลต์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยภายใต้ชื่อ MSU Ballet Theatre เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิตทั้งชาวไทยและชาวจีนที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตกในปัจจุบันให้ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์ความเป็นนักเต้นอาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติในวงกว้าง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงเปิดตัวครั้งแรกของคณะ MSU Ballet Theatre คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ศิริมงคล กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการจัดงานในครั้งนี้ยังมีการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของคุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน ต่อการบุกเบิกวงการบัลเลต์ในประเทศไทยและการนำเสนอผลงานการแสดงบัลเลต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครั้งแรกภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิชาเอกนาฏศิลป์สร้างสรรค์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการรื้อฟื้นการแสดงบัลเลต์พระราชทานเรื่อง มโนห์รา ฉบับย่อ ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงบัลเลต์พระราชทานเผยแพร่สู่สายตาของคนไทยอีกครั้ง ตลอดจนการนำเสนอผลงานการแสดงบัลเลต์ชุดอื่นๆ อีกมากมายโดยนักเต้นบัลเลต์สายเลือดอีสาน

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 ก.พ.2565 ณ โรงละครกันทราเธียเตอร์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายพิเศษและรับชมการแสดง LIVE ได้ทาง Page FB : MSU Ballet Theatre และ DAT สมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งการบรรยายจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 และการแสดงจะเริ่มในเวลา 15.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : MSU Ballet Theatre