เล็งปรับ ก.ม.อุ้มบุญเอื้อคนหลากหลายทางเพศมีบุตรได้

2022-02-04 11:06:55

เล็งปรับ ก.ม.อุ้มบุญเอื้อคนหลากหลายทางเพศมีบุตรได้

Advertisement

เล็งปรับกฎหมายอุ้มบุญ เอื้อคนหลากหลายทางเพศมีบุตรได้ เพิ่มการเกิดในไทย ให้สิทธิหญิงฝากไข่ ชายฝากสเปิร์ม แก้ปัญหา สาวลุยทำงานพ้นวัยเจริญพันธุ์

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อยในไทย ว่า จากการหารือร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา มีมติหลายอย่างที่สิ่งที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกันคือมาตรการทางสังคม มาตรการทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และระบบสาธารณสุข ประเด็นเนื่องจากสภาพสังคมไทยมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ชายแต่งกับชาย หญิงแต่งกับหญิง รวมถึงมีคนที่แปลงเพศแล้วอยากมีลูก ซึ่งเป็นเรื่องทางสังคมที่มีแง่มุมทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และขณะเดียวกัน สมัยนี้ผู้หญิงอยากมีลูก แต่ไม่อยากมีสามี ส่วนผู้ชายบางคนก็อยากมีลูก แต่ไม่อยากมีภรรยา ดังนั้น ตอนนี้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอุ้มบุญ ว่าจะมีแนวทางเพื่อช่วยคนกลุ่มเหล่านี้ที่อยากมีลูกได้อย่างไร แต่ก็ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองเด็ก เพราะต้องยอมรับว่ามีคนที่คิดไม่ดี เอาเด็กไปดูแลไม่ดี หรือไปมีความเชื่อมโยงกับการค่ามนุษย์ อย่างไรก็ตามต้องปรับแนวคิดว่า ครอบครัวไม่ใช่แค่เรื่องชาย หญิงเท่านั้น

นอกจากนี้ปัจจุบันผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้าน จึงยังไม่มีลูก หลายคนเลยวัยเจริญพันธุ์แล้วทำให้มีบุตรยาก สิ่งที่เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเหลือได้ คือการฝากไข่ มีธนาคารไข่ รวมถึงธนาคารน้ำเชื้อ ที่มีระบบรองรับทางกฎหมาย ดังนั้นเป็นประเด็นที่สังคมต้องช่วยกัน ซึ่งไม่ได้ล็อกที่ครอบครัวละ 2 คน แต่ดูที่ความพร้อมของครอบครัว แล้วเสร้างมาตรการทางเศรษฐกิจสังคมเข้ามาช่วยเหลือ เช่น มีลูก 1 คนได้สิทธิ มีลูกเพิ่ม 2 คน 3 คน จะได้สิทธิอะไรเพิ่มเติม

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า อีกกลุ่มหนึ่งคือการตั้งครรภ์ในคนอายุต่ำว่า 20 ปี ซึ่งอาจจะเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ เพราะอยู่ระหว่างการเรียนหนังสือ ดังนั้นในส่วนนี้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ต้องจัดระบบดูแลเพื่อไม่ให้ผู้หญิงไปทำแท้ง ต้องทำให้คนเหล่านี้ได้รับการดูแล ยังอยู่ในระบบการศึกษา ได้เรียนต่อ ลดปัญหาการตีตรา สร้างอาชีพ และช่วยให้เด็กที่เกิดมาได้รับการดูแล ทั้งนี้เราไม่ได้ส่งเสริมให้ท้องก่อนวัยอันควร เนื่องจากสรีระร่างกายยังไม่พร้อมในการมีลูก