อย.เตือนมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง

2022-02-03 02:00:35

อย.เตือนมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง

Advertisement

อย. พบมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชา-กัญชง โดยเรียกค่าสลักหลังใบอนุญาตสูงถึง 2 แสน ย้ำอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎระเบียบ ตรวจสอบได้ผ่านทาง QR CODE

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นพ. วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า มีมิจฉาชีพดำเนินการหลอกลวงผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง โดยมีการเรียกรับค่าสลักหลังใบอนุญาต จำนวน 200,000 บาท และมีการระบุว่าต้องใช้สารสกัดกัญชาและกัญชงจากแหล่งใดด้วยนั้น อย. ขอชี้แจงว่าไม่มีการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชาและกัญชง หากผู้ประกอบการได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอยู่แล้ว และต้องการจะขยายพื้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมสามารถทำได้เลยทันที โดยการยื่นผ่านระบบ e - submission และการสลักหลังใบอนุญาตจะได้รับผ่านระบบอัตโนมัติในทันที หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารตามข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งมาถูกต้องและครบถ้วน โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดได้ผ่านทาง QR CODE นี้ รวมทั้งไม่มีการระบุข้อความว่าต้องใช้สารสกัดกัญชาและกัญชงจากแหล่งใดด้วย


องเลขาธิการ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า อย. ดำเนินการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม และพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเจริญรุดหน้า หากพบเห็นการแอบอ้างชื่อ อย. เรียกรับผลประโยชน์ เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โปรดแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป