ลุ้น อย.พิจารณาฉีดซิโแวคเด็ก 3-17 ปี 4 ก.พ.

2022-02-02 16:59:28

ลุ้น อย.พิจารณาฉีดซิโแวคเด็ก 3-17 ปี  4 ก.พ.

Advertisement

"อนุทิน" กำชับทำความเข้าใจเปลี่ยนผ่านโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น  เผย อย.เตรียมพิจารณาการขยายฉีดซิโแวคเด็ก 3-17 ปี  4 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามกำกับการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งแม้จำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่การเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นตาม กระทรวงสาธารณสุขจึงวางเป้าหมายและแนวทางที่จะปรับโรคโควิด 19 จากการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย มีความมั่นใจในความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งยา เวชภัณฑ์ และสถานพยาบาลในการดูแลรักษาเหมือนกับการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออื่นๆ ขณะเดียวกันให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งให้ สปสช.และองค์การเภสัชกรรม จัดหาและกระจายชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในราคาที่เหมาะสม

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี เริ่มจากเด็กที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในการให้วัคซีนเด็กกลุ่มนี้ก่อน พร้อมประสานสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนตามเป้าหมายส่วนวัคซีนเชื้อตายที่จะใช้ในเด็กนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะมีการประชุมพิจารณาวัคซีนซิโนแวคที่ขอขยายการฉีดในเด็กอายุ 3-17 ปี ในวันที่ 4 ก.พ.ซึ่งหากผ่านการอนุมัติ จะเป็นทางเลือกให้พ่อแม่ผู้ปกครองต่อไป แต่การฉีดวัคซีนยังอยู่ที่ดุลยพินิจของกุมารแพทย์เป็นหลักส่วนการรับผู้เดินทางเข้าประเทศในระบบ Test & Go ที่เริ่มเปิดอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 ได้ปรับมาตรการให้เข้มข้นขึ้น มีการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อติดตามและกำหนดให้ต้องตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่มาถึงไทยและวันที่ 5 อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อถือจากต่างชาติ โดยจะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพร้อมรับมือและปรับเปลี่ยนมาตรการต่าง ๆ ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป