ดีเดย์วันนี้ สปสช.แจกยาคุมฟรี

2022-02-01 15:02:07

ดีเดย์วันนี้ สปสช.แจกยาคุมฟรี

Advertisement

ดีเดย์วันนี้  1 ก.พ. สปสช.เริ่มให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดหญิงไทยทุกสิทธิ์ ขอรับผ่านแอปเป๋าตัง

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วันนี้ หญิงไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15-59 ปี สามารถเข้ารับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานได้แล้วที่ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านขายยา โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต กทม. รวมกว่า 2,500 แห่ง ทั่วประเทศ การรับบริการยาคุมกำเนิด ไม่ยุ่งยาก เลือกรับบริการได้ 2 วิธี คือ 1) กรณีมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน สามารถขอรับยาคุมกำเนิดผ่านแอปเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับ จองสิทธิ และไปรับตามวันที่จองสิทธิ 2) กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการที่ร่วมโครงการ โดยผู้รับบริการจะได้รับยาคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า บริการยาคุมกำเนิดเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง สปสช.ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าบริการยาคุมกำเนิดสำหรับประชาชนให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในภาครัฐอยู่แล้ว โดยรวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการยาคุมกำเนิดสำหรับประชาชน ในปี 2565 นี้ สปสช.ได้ดำเนินการเชิงรุกขยายความร่วมมือกับหน่วยบริการภาคเอกชน ได้แก่ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านขายยา โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต กทม. เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้ประชาชนสามารถรับบริการยาคุมได้สะดวกยิ่งขึ้น การรับบริการสามารถเลือกวิธีจองสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง แล้วเลือกหน่วยบริการที่ร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรับยาคุมกำเนิด หรือแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการที่ร่วมโครงการก็ได้

“ขณะนี้หน่วยบริการทั่วประเทศกว่า 2,500 แห่ง พร้อมให้บริการยาคุมกำเนิดสำหรับหญิงไทยทุกสิทธิแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่ง สปสช.ได้เตรียมพร้อมระบบดำเนินการ มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

สำหรับขั้นตอนการรับบริการยาคุมกำเนิด ดังนี้

1.กรณีรับบริการผ่านสมาร์ทโฟน

• เข้าแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือก “บริการสร้างเสริมสุขภาพ”

• เลือกสิทธิประโยชน์ที่ต้องการรับ

• ผู้หญิง 15-59 ปี จะแสดงสิทธิ “ยาเม็ดคุมกำเนิด”

• ค้นหาหน่วยบริการ และทำการจองสิทธิ

• เดินทางไปรับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองสิทธิ ตามเวลาทำการของหน่วยบริการ

• หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

2.กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน

• เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการ

• แสดงบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการ

• หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso