"วราภรณ์ ซาลาเปา"แจ้งปรับราคาตั้งแต่ 5 ก.พ.

2022-01-18 16:46:08

"วราภรณ์ ซาลาเปา"แจ้งปรับราคาตั้งแต่ 5 ก.พ.

Advertisement

"วราภรณ์ ซาลาเปา"แจ้งปรับราคาตั้งแต่ 5 ก.พ.เป็นต้นไป  ระบุมีความจำเป็นเพื่อสะท้อนต้นทุนของวัตถุดิบที่มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ  วราภรณ์ ซาลาเปา แจ้งว่า เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน วราภรณ์ ซาลาเปา ขอเรียนให้ทราบว่า ทางเรามีความจำเป็นต้องปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนต้นทุนของวัตถุดิบ ที่มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มปรับราคา ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และอุดหนุนวราภรณ์ ซาลาเปา เสมอมา


ขอบคุณเพจ วราภรณ์ ซาลาเปา