กก.สมานฉันท์เผยสิ้น ม.ค. เคาะรายงานส่ง "ชวน"

2022-01-17 19:14:45

 กก.สมานฉันท์เผยสิ้น ม.ค. เคาะรายงานส่ง "ชวน"

Advertisement

กก.สมานฉันท์เผยสิ้น ม.ค. เคาะรายงานส่ง "ชวน" ชี้หลังเลือกตั้งซ่อม 2 จว. ขั้วรัฐบาลขัดแย้ง สมการใหม่สร้างการปรองดอง

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.นายสุริชัย หวันแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการสมานฉันท์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกรรมการเพื่อสรุปรายงานว่า รายงานของกรรมการฯ ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยขณะนี้ยังรอความเห็นของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะเสนอความเห็นมายังกรรมการ และในวันที่ 18 ม.ค.กรรมการฯ จะนัดหารือกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่มีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นประธานสภาฯ เพื่อพูดคุยในข้อเสนอแนะต่อรายงานของกรรมการฯ อย่างไรก็ดีในปลายเดือน ม.ค.นี้ เชื่อว่าจะมีข้อสรุปในรายละเอียดอีกครั้งและการเตรียมเสนอรายงานต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

นายสุริชัย กล่าวด้วยว่าในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน เชื่อว่าจะมีรายละเอียดที่ต้องหารือในสมการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่จ.สงขลา และ จ.ชุมพร ที่พบว่ายังมีความขัดแย้ง และแย่งชิงกันแบบเอาเป็นเอาตาย รวมถึงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาการเมืองจะมี 2 ขั้วชัดเจน คือ ขั้วรัฐบาล และขั้วฝ่ายค้าน แต่ปัจจุบันพบว่าภายใต้ขั้วของรัฐบาลยังพบการแตกแยก และ แข่งขัน ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องใหม่ ที่การสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมการเมืองต้องพูดจา หาช่องทางที่ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งมีพื้นที่พูดคุยกันได้

เมื่อถามว่า เมื่อขั้วรัฐบาลยังขัดแย้ง เป็นสัญญาณยุบสภาหรือไม่ นายสุริชัย กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าหากสามารถควบคุมกันได้ มีวิธีและทางออกที่หลากหลาย ส่วนการตัดสินใจยุบสภานั้น ตนมองว่าอยู่หากคุมไม่ได้อาจเกิดขึ้น แต่ต้องมั่นใจด้วยว่ายุบสภาแล้วจะชนะเลือกตั้ง แต่ผลการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยทางการเมือง เขาอาจอยู่ต่อไป เพราะสถานการณ์โควิด-19 สามารถทำนโยบายแจกเงิน สิ่งของได้อีกมาก