"จาตุรงค์"ถอนตัวไม่ขอรับเลือกเป็น ป.ป.ช.อ้างปัญหาสุขภาพ

2022-01-14 17:50:45

 "จาตุรงค์"ถอนตัวไม่ขอรับเลือกเป็น ป.ป.ช.อ้างปัญหาสุขภาพ

Advertisement

"จาตุรงค์"ถอนตัวไม่ขอรับเลือกเป็น ป.ป.ช. เหตุมีปัญหาสุขภาพ  "พรเพชร" นัดประชุมวุฒิสภาเพื่อรับทราบ ก่อนเริ่มต้นสรรหาใหม่

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 17 - 18 ม.ค.โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธานกมธ. ซึ่งแจ้งถึงกรณีที่นายจาตุรงค์ สรนุวัตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ขอลาออกจากการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรงค์ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 16 ธ.ค.64 ถึงประธานวุฒิสภา เรื่อง ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ป.ป.ช. โดยระบุเหตุผลว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพ ที่ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ ป.ป.ช. ไม่มีประสิทธิภาพตามสมควร และไม่มีความประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว และขอถอนตัวที่จะขอรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่นายจาตุรงค์ถอนตัวจากกการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช. นั้นถือเป็นบุคคลรายแรกที่ถอนตัว หลังจากที่ถูกเสนอชื่อโดยกรรมการสรรหา และอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรม ของวุฒิสภา ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ และได้เรียกนายจตุรงค์ ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงรวมถึงตอบข้อซักถามบางประการกับกมธ. แล้ว และอยู่ระหว่างการทำรายงานสรุปเพื่อเสนอต่อวุฒิสภา ตามขั้นตอน ทั้งนี้การถอนตัวดังกล่าว ทำให้กรรมการสรรหา ต้องนัดประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลใหม่