"หมอเก่ง"โต้ "อนุทิน"ยันข้อมูลสุขภาพความลับส่วนบุคคล

2022-01-13 18:12:31

"หมอเก่ง"โต้ "อนุทิน"ยันข้อมูลสุขภาพความลับส่วนบุคคล

Advertisement

"หมอเก่ง"โต้ "อนุทิน"ยันข้อมูลด้านสุขภาพเป็นความลับส่วนบุคคล การใส่แค่เลขบัตรประชาชนแล้วสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง น่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ชี้แจงว่าข้อมูลของประชาชนที่ฉีดวัคซีนไม่ได้รั่ว และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถือว่าเป็นความลับ เมื่อกรอกหมายเลข 13 หลักในหมอพร้อมจะพบข้อมูลนี้ว่า ตนรู้สึกตกใจมากที่เจ้ากระทรวงที่ดูแลข้อมูลส่วนตัวของประชาชนทั้งประเทศ ไม่ให้ความสำคัญกับปกป้องข้อมูลของประชาชน เนื่องจากข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก เพราะสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และคาดการณ์อะไรได้อีกมาก

นพ.วาโย ย้ำว่าหลายประเทศที่เขาตระหนักเรื่องนี้ ทั้งนี้ มาตรา 7 ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ระบุว่าข้อมูล ด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคลใครจะนำไปเปิดเผยในลักษณะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่คนนั้นยินดีเปิดเผย ซึ่งการฉีดวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคถือว่าเป็นข้อมูลการรักษา เป็นข้อมูลสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะเปิดเผยไม่ได้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ปกป้องข้อมูลลับเหล่านี้แต่กลับทำแอพพลิเคชั่นให้ใครก็สามารถเข้าถึงข้อมูล และอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323 เขียนว่าผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่แล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ผมขอย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลนักการเมือง แต่เป็นเรื่องของข้อมูลประชาชนทั้งประเทศจริงๆแล้ว เราน่าจะสามารถฟ้องศาลปกครองให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปกปิดข้อมูลของประชาชน การใส่แค่เลขบัตรประชาชนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนี่อาจไม่ใช่เป็นเพียงการละเลย แต่น่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย แล้วเรื่องนี้ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 32 ด้วยว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว” นพ.วาโย กล่าว