เปิด 12 รายชื่อผู้สมัคร กสม.

2022-01-13 18:08:12

เปิด 12 รายชื่อผู้สมัคร กสม.

Advertisement

เปิด 12  ชื่อผู้สมัคร กสม. ส่งต่อ กก.สรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมเปิดตู้ ปณ.45 ปณฝ. รัฐสภา รับข้อมูลถึง 1 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ตามมาตรา 8 (1) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 – 13 ม.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นั้น

ภายหลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 ปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ได้แก่ 1.นายรัชพล สุวรรณโชติ อายุ 52 ปี นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 2.นายสมนึก ตุ้มสุภาพ อายุ 52 ปี ทนายความ 3.นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อายุ 60 ปี อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน 4. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ อายุ 63 ปี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 5.พล.ต.อ. ณัฐธร เพราะสุนทร อายุ 60 ปี อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6.พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร อายุ 66 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 7.นายประยูรเดช คณานุรักษ์ อายุ 64 ปี ทนายความ 8.น.ส.สุภัทรา นาคะผิว อายุ 56 ปี ผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 9.นายรักชาติ สุวรรณ์ อายุ 57 ปี ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 10. นายไมตรี จงไกรจักร์ อายุ 47 ปี ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท 11.นายทัศไนย ไชยแขวง อายุ 53ปี ทนายความ 12.นายพรชัย จงภักดี อายุ 64 ปี กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม) จะส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาไปยังหน่วยงานที่ มาตรา 10 แห่งเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 8 (1) และมาตรา 9 และตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น กสม. หลังจากนั้น จะเชิญผู้เข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กสม.ต่อไป

ทั้งนี้ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหา มายังคณะกรรมการสรรหา ได้ที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ10305 และทางเว็บไซต์ ww.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ 1ก.พ.64