รพ.จุฬาฯเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น

2022-01-12 16:35:54

รพ.จุฬาฯเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น

Advertisement

รพ.จุฬาลงกรณ์เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์"

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 ม.ค. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น  ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลว่าระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรต่างจะมีระดับต่ำลงหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 - 3 เดือน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนกลุ่มนี้

ทาง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงจัดทำแบบลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ชนิด mRNA (โดยจะได้รับวัคซีน Moderna หรือ Pfizer ขึ้นกับวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร) จำนวน 1 เข็ม โดยท่านจะได้รับฉีดวัคซีนระหว่าง วันที่ 17 - 21  ม.ค. และ 24 - 28 ม.ค. 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

-ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน ธันวาคม 2564 หรือ ได้รับวัคซีนต่อไปนี้ภายในเดือน ตุลาคม 2564

-ได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 และ เข็ม 2 หรือ ได้รับวัคซีน Sinovac + AstraZeneca / Pfizer / Moderna หรือ ได้รับวัคซีน Sinopharm + AstraZeneca / Pfizer / Moderna

-ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

-หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

-กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ

-ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

-ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

-หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน