ตัดขาดไม่เกี่ยวกันอีก "ลูกเกด" ขึ้นภาพหราพนักงานคนเก่า หวั่นเกิดความสับสน

2022-01-11 13:50:14

ตัดขาดไม่เกี่ยวกันอีก "ลูกเกด" ขึ้นภาพหราพนักงานคนเก่า หวั่นเกิดความสับสน

Advertisement

ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องกันอีก "ลูกเกด เมทินี" ขึ้นภาพหราบนไอจีส่วนตัว พนักงานคนเก่าที่ออกไปนานแล้ว หวั่นเกิดความสับสนเสียหาย ย้ำอีกทีจะดีกว่าเพราะมันก็นานแล้วอาจมีคนหลงลืม สำหรับนางแบบ-นักแสดงชื่อดัง "ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม" ที่ได้ออกมาโพสต์ย้ำอีกรอบบนไอจีถึงอดีตพนักงาน ที่เคยทำงานกับตนเองในตำแหน่งผู้ช่วย ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว
โดยล่าสุด (11 ม.ค.) ลูกเกด ได้โพสต์ภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัว @metinee พร้อมกับระบุข้อความประกาศชัดอีกครั้งไว้ว่า

“หนังสือพ้นสภาพพนักงาน เรื่อง แจ้งพ้นสภาพเป็นพนักงาน..อีกครั้ง เรียน ท่านลูกค้าและทุกท่านที่เกี่ยวข้องข้าพเจ้า ลูกเกด- เมทีนี กิ่งโพยม ขอประกาศย้ำอีกครั้ง กับการพ้นสภาพพนักงานของ นางสาวอริศร์รัตน์ จันทร์สกุลณี (โบว์) จากตำแหน่งผู้ช่วยของข้าพเจ้า ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

การกระทำใดๆ ของบุคคลดังกล่าวที่ได้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งแอบอ้างใช้สิทธิ์ พาดพิง หรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า รวมถึงบริษัทที่ข้าพเจ้ามีหุ้นหรือเป็นเจ้าของ คือ The Lounge​ Hair Salon, Metinee’s Secret และ Muse by Metinee ตัวข้าพเจ้าและบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น นับจากวันดังกล่าว คือ 16 กรกฏาคม 2563...

... แม้ว่าข้าพเจ้าเคยประกาศการพ้นสภาพของนางสาว อริศร์รัตน์ จันทร์สกุลณี (โบว์) มาแล้ว แต่ยังคงมีการสื่อเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าและบริษัท ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด จึงจำเป็นต้อง ออกมาเรียนย้ำอีกครั้งว่า นางสาว อริศร์รัตน์ จันทร์สกุลณี (โบว์) ไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางหน้าที่การงาน หรือส่วนตัวกับข้าพเจ้า รวมไปถึงว่า ข้าพเจ้าไม่มีการติดต่อ พูดคุย หรือสื่อสารกับบุคคลดังกล่าวในทางอื่นใดทั้งสิ้น ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนย้ำให้ท่านผู้เกียวข้อง หรืออาจจะเกี่ยวข้องในอนาคตได้ร้บทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ขอประกาศย้ำให้ทราบถ้วนหน้ากัน ณ ที่นี้อีกครั้ง 11 ม.ค. 2565 ”