ตรวจเจอดีเอ็นเอหมูในลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อดัง

2022-01-10 20:23:26

ตรวจเจอดีเอ็นเอหมูในลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อดัง

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตรวจเจอดีเอ็นเอหมูในลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อดัง แนะผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรรับประทาน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง ตรววจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัทแห่งหนึ่ง

เนื้อหา ระบุว่า อาศัยความในมาตรา 18 (9) แห่ง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทำการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกชิ้นเนื้อวัวดังกล่าว พร้อมเลขที่รับรองฮาลาล เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ปรากฏผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัวดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทข้างต้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป