"เรืองไกร"ร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน "วิสาร"

2022-01-09 10:48:16

"เรืองไกร"ร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน "วิสาร"

Advertisement

"เรืองไกร"ร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน "วิสาร" ฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปมกล่าวหานายกฯจ่ายเงิน ส.ส.5 ล้าน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ได้มีการแถลงข่าวผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย เปิดเผยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่ 2 ก.ย.2564 กล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จ่ายเงินจำนวน 5 ล้านบาทให้กับ ส.ส.ที่รัฐสภา เพื่อให้ลงคะแนนไว้วางใจให้กับตนเอง โดยไม่มีพยานแวดล้อมเพียงพอที่จะฟังได้ว่า นายกรัฐมนตรีได้จ่ายเงินให้กับ ส.ส. ตามที่นายวิสาร ได้กล่าวอ้างแต่อย่างใด  เมื่อผลสอบออกมาเช่นนี้แล้ว จึงต้องขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนนายวิสาร ว่าการกล่าวหานายกรัฐมนตรีดังกล่าว เข้าข่ายมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม มีข้อที่อาจเกี่ยวข้อง ดังนี้ ข้อ 8 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ข้อ 15 ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบ ของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน ข้อ 17 ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นในวันที่ 10 ม.ค  พตนจะส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ ป.ป.ช. เรียกผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว มาประกอบการไต่สวนนายวิสาร ต่อไป