"หมูแพง" ซ้ำเติมปัญหาปากท้องค่าครองชีพ ปชช.

2022-01-08 11:27:21

 "หมูแพง" ซ้ำเติมปัญหาปากท้องค่าครองชีพ ปชช.

Advertisement

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ "หมูแพง" ซ้ำเติมปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพของประชาชน จี้รัฐบาลกระจายเนื้อหมูราคาถูกและดีปลอดภัย  "ก.พาณิชย์-เกษตรฯ "ต้องออกมาแสดงความสามารถแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง "ปัญหาหมูราคาแพง"กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,106 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 4 - 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา  เมื่อถามถึงสาเหตุปัญหาหมูราคาแพง ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 เกิดวิกฤตขึ้นต่อผู้เลี้ยงหมู ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ร้อยละ 48.4 อันดับ 2 ราคาต้นทุนการเลี้ยงหมู สูง ร้อยละ 45.7 อันดับ 3 เกิดโรคระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ร้อยละ 41.9 อันดับ 4 หน่วยงานรัฐ กระทรวงเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ดูแลป้องกันปัญหา ร้อยละ 36.4 อันดับ 5 การส่งออกหมู ไปขายต่างประเทศ ทำให้หมูขาดตลาดในประเทศ ร้อยละ 34.8 อันดับ 6 ความต้องการ กินเนื้อหมู ของประชาชนมีมาก ร้อยละ 27.3 อันดับ 7 การควบรวม ธุรกิจหมู ร้อยละ 27.1 อันดับ8 อื่น ๆ เช่น โรงชำแหละ พ่อค้าคนกลาง บริษัทยักษ์ใหญ่ เป็นต้น ร้อยละ 0.8

เมื่อถามถึง ผลกระทบของปัญหาหมูราคาแพง ผลสำรวจพบว่า อันดับ1 ซ้ำเติมปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพของประชาชน ร้อยละ 52.4 อันดับ2 เกษตรกร และประชาชน มีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.5 อันดับ 3  ฟาร์มหมูทุกระดับได้รับผลกระทบเดือดร้อน 40.8 อันดับ 4 ฝ่ายการเมือง หลบหน้า ไม่ออกมารับปัญหาทุกข์ยากของประชาชนและผู้เลี้ยงหมู ร้อยละ 36.2 อันดับ5 ดับฝันธุรกิจ ครัวไทยสู่ครัวโลก ร้อยละ 33.5

เมื่อถามถึง แนวทางแก้ไขปัญหาหมูราคาแพง ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 รัฐบาลดูแลกระจายเนื้อหมูราคาถูกและดี ปลอดภัย จำกัดจำนวนระดับครอบครัวออกไปครอบคลุมทั่วถึง ร้อยละ 44.9 อันดับ 2 รมว.พาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ต้องออกมาแสดงความสามารถแก้ปัญหาเนื้อหมูให้ ผู้เลี้ยง ผู้ขาย ผู้ซื้อทุกระดับ ครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ 43.4 อันดับ 3 รัฐบาลและหน่วยงานรัฐต้องเข้มงวด ตรึงราคาสินค้าจำเป็นทุกชนิด ช่วยประชาชนก่อน ร้อยละ 39.3 อันดับ 4รัฐบาลออกมาตรการอื่น ๆ ช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน และอื่น ๆ ร้อยละ 38.4 อันดับ 5 รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่อน พักชำระหนี้ และหนี้นอกระบบ ลดเดือดร้อน ร้อยละ 38.1 อันดับ6 กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงสาธารณสุข ดูแลความปลอดภัยในเนื้อหมูให้ประชาชนกิน ร้อยละ 35.0 อันดับ 7 ห้ามส่งออก เนื้อหมูไปขายต่างประเทศ ให้ประชาชนในประเทศได้ทานหมูดี ราคาถูก ร้อยละ 30.5 อันดับ 8รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้องออกมาชี้แจง แสดงความสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกร ร้อยละ 29.6 อันดับ 9 นายกรัฐมนตรี ออกมานั่งหัวโต๊ะ แก้ปัญหา หมูแพง ทั้งระบบ ร้อยละ 28.8