ปลดทหารเรือเมากร่างฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

2022-01-07 19:54:20

ปลดทหารเรือเมากร่างฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

Advertisement

ปลัด กห.เซ็นปลดทหารเรือเมากร่างพ้นราชการฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 14/2565 เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยมีใจความสรุปว่า อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 1 ข้อ 4 (2) และข้อบังคับทหาร ที่ 11/16536 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2482 และคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 281/60 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรมว.กลาโหม จึงให้ปลด น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี ร.น. หมายเลขประจำตัว 1325801253 (พรรค นว.) ประจำ ฐท.สส. ออกจากราชการเป็น นายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ สั่ง ณ วันที่ 7 ม.ค. 2565


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ มีการแพร่คลิปชายหัวเกรียนอ้างเป็นนายทหารระดับสูง เมากร่าง พูดจาหยาบคายใส่ตำรวจ อ้างเป็นเพื่อนกับบุคคลระดับสูงในประเทศ

มีรายงานว่า ศาลมณฑลทหารบกที่ 14 ได้อนุมัติหมายจับ น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี อดีต ผอ.กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 7 ม.ค. 65 ในข้อหา “ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่, ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย, ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทษร้าย และหมิ่นประมาท” ล่าสุดมีการคุมตัว น.อ.อลงกรณ์ เข้าเรือนจำ มทบ.14 ฝากขังผัดแรก เนื่องจากกระทำความผิดขณะยังเป็นทหาร โดยไม่พบว่ามีญาติของ น.อ.อลงกรณ์ เดินทางมายื่นขอประกันตัวแต่อย่างใด