"บิ๊กป้อม"นำทีม พปชร.ลุยชุมพรเร่งเยียวยาน้ำท่วม

2022-01-07 18:49:59

"บิ๊กป้อม"นำทีม พปชร.ลุยชุมพรเร่งเยียวยาน้ำท่วม

Advertisement

"บิ๊กป้อม"นำทีมพปชร.พบปะชาวชุมพร ย้ำเร่งช่วยหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก้ปัญหาน้ำแล้งยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ บริเวณโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร)ประตูระบายน้ำคลองจุดใหม่คลองชุมพร-คลองนาคราช หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ พปชร.  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค และคณะส.ส.พปชร.ในพื้นที่อาทิ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2  ร่วมลงพื้นที่ด้วย และมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.ชุมพร ตัวแทนส่วนราชการสังกัดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน คอยให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายต่อส่วนราชการช่วงหนึ่งว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนหลายครั้ง ซึ่งการช่วยเหลือหรือฟื้นฟู และเยี่ยวยานั้น นอกจากจะต้องดำเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นการเร่งด่วนตามแนวที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้แล้ว ยังต้องวางแนวทางให้การช่วยเหลือในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขยั่งยืน ซึ่งการช่วยเหลือต้อง ตรวจสอบให้ละเอียดรอบครอบ อย่าให้มีผู้ประสบภัยคนใดตกหล่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร(ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ถือเป็นโครงการที่ได้วางระบบบริหารจัดการน้ำไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งในส่วนของน้ำท่วม น้ำแล้งและน้ำเค็ม จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จากนั้น พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะได้ไปตรวจพื้นที่แนวคันคลองนาคราช ต.บ้านนา ต.ขุนกระทิง ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และได้พบปะประชาชน ที่มาคนต้อนรับ โดยพล.อ.ประวิตร ได้กล่าวทักทายและแสดงความห่วงใยและขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ปฎิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิดเพื่อความปลอดภัยและยังได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประชาชนด้วย

ต่อมาเวลา 14.15  น. พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะเดินทางไปตรวจติดตามสภาพถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 อ.สวี เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา โดยมีนายอำเภอสวี กล่าวต้อนรับ และผอ.แขวงทางหลวงชุมพร โยธาธิการและผังเมือง จ.ชุมพร บรรยายสรุปสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ได้มอบแนวทางแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นยังได้พบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมรับฟังเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อประสานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

จากนั้นเวลาประมาณ 14.50 น.  พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อสักการะพระบรมธาตุสวี เพื่อความเป็นสิริมงคล