"จุรินทร์"สั่งมอนิเตอร์ราคาสินค้าทั่วประเทศ

2022-01-07 18:14:09

"จุรินทร์"สั่งมอนิเตอร์ราคาสินค้าทั่วประเทศ

Advertisement

"จุรินทร์"สั่งพาณิชย์มอนิเตอร์ราคาสินค้าทั่วประเทศ พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก ช่วยประชาชนทันท่วงที


เมื่อวันที่ 7 ม.ค.   นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ สั่งการว่าเริ่มต้นปี 2565 กระทรวงพาณิชย์จะต้องทำงานเชิงรุก เพื่อให้บริการและดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างทันท่วงทีและให้ทั้งหมดมอนิเตอร์ราคาสินค้าทุกรายการทั่วประเทศ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมรายการสินค้าที่สามารถลดราคาช่วยประชาชนเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot16 ซึ่งระหว่างนี้ก็กำลังลดราคาอยู่โดยความร่วมมือของภาคเอกชนผู้ประกอบการต่างๆ ขณะนี้กรมการค้าภายในกำลังประชุมหารือเรื่องราคาไก่ ทั้งนี้ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์นั้นต้องการให้ดูแลการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ เพื่อลดภาระและมีทางเลือกในชีวิตตั้งแต่ต้นปี 2565 สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคล่าสุดเดือนธันวาคม 2564 กรมการค้าภายในรายงานว่า สถานการณ์เข้าเปลือกเหนียวราคาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีอยู่ต่อเนื่องทั้งประเทศและต่างประเทศ ข้าวเปลือกจ้าวราคาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีอยู่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาเพิ่มขึ้นผลผลิตอยู่ในตลาดน้อยผู้ประกอบการมีความต้องการสินค้าจึงเสนอราคาปรับตัวสูงขึ้น มันสำปะหลังราคาสูงขึ้นผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย


ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์  กล่าวต่อว่า ด้านหมูราคาเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงโดย Pig Board คาดว่าผลผลิตสุกรขุนลดลงร้อยละ 40 ซึ่งเรื่องนี้นายจุรินทร์ได้บริหารจัดการปัญหา โดยการห้ามส่งออกหมูเป็นในระยะเวลา 3 เดือนนี้ทันที และในหลายตลาดหลายจังหวัดก็นำความร่วมมือเกี่ยวกับการนำหมูราคาถูกมาจำหน่ายเป็นทางเลือกเสริมไปบ้าง และขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศกำลังตรวจรับรายงานสต๊อกตามประกาศ กกร.อยู่ ส่วนราคาผักคะน้าราคาเพิ่มขึ้นเพราะผลผลิตลดลงเนื่องจากปลายฤดู น้ำมันถั่วเหลืองเพราะราคาวัตถุดิบตามกลไกตลาด ส่วนน้ำมันดีเซลราคาเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลก


อย่างไรก็ตามในภาวะโรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะต้องทำงานตั้งรับและทำงานเชิงรุก ขณะนี้นายจุรินทร์ ซึ่งจะต้องดูแลสถานการณ์ซึ่งอยู่ปลายน้ำของกระบวนการผลิตทั้งหมด สั่งการดูแลควบคุมปัญหาอย่างใกล้ชิดทุกวันหากประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนทางด้านราคาสินค้าที่ไม่เป็นไปตามกลไกหรือเกิดความยุติธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ 1569 สายด่วนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์