ไขความเชื่อเกี่ยวกับ COVID-19

2022-01-07 10:00:51

ไขความเชื่อเกี่ยวกับ COVID-19

Advertisement

ไขความเชื่อเกี่ยวกับ COVID-19

มาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ COVID-19 ที่ทุกคนควรรู้ไว้

ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแบบใดถึงเรียกว่า ล้างบ่อยไป แล้วมีผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่

ตอบ ไม่มีแบบใดที่เรียกว่าบ่อยเกินไป หากใช้แอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นที่เหมาะสม และไม่มีบาดแผล แต่หากผิวแห้งจากการใช้แอลกอฮอล์ สามารถทาครีมบำรุงได้ บางรายอาจมีการแพ้ที่ผิวหนัง หรือบังเอิญรับประทานติดไปกับอาหารซึ่งพบได้น้อยมาก ข้อสำคัญอีกประการคือ ระวังหากใกล้เปลวเพลิง เช่น เปิดแก๊ส ขณะที่มีแอลกอฮอล์เจลในมือ

การออกไปผึงแดด หรืออยู่ในกระโจมสมุนไพรที่อุณหภูมิเกิน 25 องศาเซลเซียส ช่วยป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ไม่มีหลักฐานยืนยันในกรณีนี้ เพราะอุณหภูมิเหล่านี้ไม่สามารถทำลายไวรัสได้

การใช้แอลกอฮอล์เจลที่ผิดเป็นประจำทั้งที่มือและพื้น แล้วทำให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาเหมือนการใช้ยาปฏิชีวนะได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เชื้อโรคไม่ได้ก่อให้เกิดการดื้อต่อแอลกอฮอล์เจลหากสัมผัสเป็นเวลานาน

สวมหน้ากากอนามัยนาน ๆ ทำให้ขาดออกซิเจนหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งได้ จริงหรือไม่

ตอบ การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีเป็นเวลานาน อาจทำให้ไม่สบายตัวได้ แต่ไม่ได้ทำให้มีภาวะขาดออกซิเจนหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง ขณะใส่อย่าลืมดูให้มั่นใจว่าใส่เหมาะสมคลุมได้ดี และยังทำให้สามารถหายใจได้ ไม่ควรใช้ซ้ำ และถ้าหน้ากากอนามัยเปียกให้รีบเปลี่ยนทันที

ยุงที่กัดคนที่ป่วยด้วย COVID-19 แล้วมากัดเรา จะทำให้ติดเชื้อได้หรือไม่

ตอบ ยุงไม่เป็นพาหะของไวรัสซาร์โควีสองที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านทางยุงได้

อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล