กกต.สั่งลงคะแนนใหม่ "นายก อบต.-ส.อบต. 38 จว. 120 หน่วย 9 ม.ค.

2022-01-06 15:32:19

กกต.สั่งลงคะแนนใหม่ "นายก อบต.-ส.อบต. 38 จว. 120 หน่วย 9 ม.ค.

Advertisement

กกต.สั่งลงคะแนนใหม่เลือก "นายก อบต. -ส.อบต. "38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง 9 ม.ค. หลังจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 6  ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นั้น ทาง  กกต.ได้สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 คือกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.มุกดาหาร จ.มหาสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.ลพบุรี จ. สระแก้ว จ. สมุทรปราการ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.เพชรบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ปทุมธานี จ.อ่างทอง จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.อุทัยธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.สตูล จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.หนองคาย จ.สกลนคร จ.เลย จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.ลำปาง จ.สุโขทัย และจ.อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.นี้