ส่งมอบ "วัคซีนโมเดอร์นา" 3.7 ล้านโดสภายใน ม.ค.

2022-01-06 15:00:31

ส่งมอบ "วัคซีนโมเดอร์นา" 3.7 ล้านโดสภายใน ม.ค.

Advertisement

"แซดพี เทอราพิวติกส์" ยืนยันมอบ "วัคซีนโมเดอร์นา" 3.7 ล้านโดสภายในเดือน ม.ค.


เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงน่ากังวลอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จากสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ล่าสุดทางบริษัทโมเดอร์น่าได้ประกาศถึงข้อมูลของระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หลังจากการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นสูตรมาตรฐาน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เท่า ในขณะที่การใช้วัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 83 เท่า โมเดอร์นาจะยังคงดำเนินการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (วัคซีนสูตร mRNA-1273.529) เพื่อนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกต่อไป  แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแก่ประชาชนและสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโควิด-19 บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราได้รับการยืนยันจากบริษัทโมเดอร์นาว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในงวดนี้จำนวน 3.7 ล้านโดส ให้แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือน ม.ค. 2565 โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.จำนวน 1.3 ล้านโดส วันที่ 8 ม.ค. จำนวน 0.87 ล้านโดส และวันที่ 17 ม.ค. จำนวน 1.53 ล้านโดส รวมเป็นการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5.6 ล้านโดส