ตรวจ ATK ผลเป็นบวกโทร. 1330 กด 14

2022-01-06 12:37:54

ตรวจ ATK ผลเป็นบวกโทร. 1330 กด 14

Advertisement

สปสช.เปิด 3 ช่องทางลงทะเบียนสู่ระบบการรักษาที่บ้าน ประชาชนทุกคนที่ตรวจ ATK หากพบผลเป็นบวก โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน โดยจะได้รับการจับคู่สถานพยาบาล เพื่อติดตามและได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ป้องกันอาการภาวะรุนแรง พร้อมควบคุมเผ้าระวังโรค

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้นั้น ในส่วนของประชาชนที่ตรวจ ATK แล้วพบว่าผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์การให้บริการโรคติดเชื้อโควิด-19 ท่านต้องเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อติดตามอาการและเฝ้าระวัง นอกจากป้องกันภาวะโรคที่อาจรุนแรงแล้ว ยังเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดด้วย ทั้งนี้ ระบบ Home Isolation เป็นบริการที่ครอบคลุมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษา ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบด้วย 3 ช่องทาง ดังนี้

1. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 14

2.กรอกข้อมูลด้วยตนเอง ที่ลิงค์ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

3. Line สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

หลังจากเพิ่มเพื่อนไลน์ @nhso ให้กดเมนู บริการเกี่ยวกับโควิด-19 หลังจากนั้นเลือกหัวข้อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Support Covid-19 ทั้งในส่วนข้อมูลบุคคลและข้อมูลผู้ป่วย Covid-19

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เมื่อลงทะเบียนในระบบ Home Isolation แล้ว เจ้าหน้าที่จะเร่งประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ภายใน 6 ชม. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมงขอให้โทร.แจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามให้ ซึ่งหลังจากท่านได้รับการจับคู่ดูแลกับสถานพยาบาลแล้ว จะได้รับบริการดูแลดังนี้ การประเมินอาการด้วยวิดิโอคอลติดตามวันละ 1 ครั้ง, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ และส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งสถานพยาบาลที่ดูแลเพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ และหากมีอาการแย่ลงให้แจ้งสถานพยาบาล เพื่อส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลต่อไป ขณะนี้เริ่มมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น และมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีการคาดการณ์ว่าหลังปีใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สปสช. จึงได้เตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับ ทั้งในส่วนการเพิ่มสายด่วน สปสช. 1330 เป็นจำนวน 3,000 คู่สาย การเพิ่มช่องทางระบบออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็วในการเข้าสู่การดูแลในระบบ Home Isolation ตามที่ได้ดำเนินการนี้

เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ระบบคอลเซ็นเตอร์ 1330 ยังไม่พบปัญหาอะไร โดยเฉลี่ยผู้โทร.เข้าวันละ 2-3 พันราย แต่เริ่มมีความตื่นตัวในการโทร.เข้ามากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งต่างจังหวัดยังไม่แน่นมาก เนื่องจากกลไกของกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าไปดูแลคลัสเตอร์ต่างๆ ในแต่ละจังหวัดก่อนแล้ว ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ได้โทร.เข้ามาที่สายด่วน สปสช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso