ผลสอบ "บิ๊กตู่" ไม่ได้แจกเงิน ส.ส.หัวละ 5 ล้าน

2022-01-05 16:45:06

ผลสอบ "บิ๊กตู่" ไม่ได้แจกเงิน ส.ส.หัวละ 5 ล้าน

Advertisement

สภาฯเปิดผลสอบไร้พยานหลักฐาน "บิ๊กตู่" แจกเงิน ส.ส.หัวละ 5 ล้าน 

เมื่อวันที่ 5ม.ค. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.)  อภิปรายกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จ่ายเงินจำนวน 5 ล้านบาท ที่บริเวณชั้น 3 ภายในอาคารรัฐสภาให้กับ ส.ส.เพื่อให้ลงคะแนนไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรี ในช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 2ก.ย.2564 ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องดังกล่าว จำนวน 5 ราย โดยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ 30 วัน จำนวน2ครั้ง

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า กระทั่งเมื่อวันที่ 28ธ.ค.64 คณะกรรมการได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเนื้อหาระบุถึงแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ 1. ได้เชิญนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะบุคคลซึ่งได้อภิปรายมาให้ข้อมูล ซึ่งได้มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9ก.ย.64 2.ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา การเข้าปฏิบัติภารกิจภายในห้องรับรองนายกฯ ที่ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ของนายกฯ และผู้ติดตามนายกฯ 3.ตรวจสอบการเข้าพบนายกฯ ของ ส.ส. ที่ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ในช่วงเวลาที่มีการกล่าวอ้างจากการอภิปรายของส.ส.ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2ก.ย.64

ที่ปรึกษาประธานสภาฯ กล่าวต่อว่า 4.เชิญบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเข้าให้ข้อมูลนอกจากนายวิสาร แล้วยังมีบุคคลอื่นๆอีก 10คน ทั้งจากฝ่ายของผู้กล่าวหา จากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายที่เป็นกลาง 5.รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานที่ต่าง ๆ ภายในอาคารรัฐสภา เพื่อประกอบการตรวจสอบ และ6.พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า จากข้อมูลและพยานหลักฐานที่คณะกรรมการ แสวงหาและรวบรวมกรณีมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้หรือไม่ว่า นายกฯจ่ายเงินให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี ชั้น 3 อาคารรัฐสภา หรือมีพยาน หลักฐานใดที่สามารถสนับสนุน หรือฟังได้ว่ามีการจ่ายเงินให้แก่ ส.ส. สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวภายในบริเวณอาคารรัฐสภา คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอความเห็นกรณีดังกล่าวว่าจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แสวงหา รวบรวม และตรวจสอบ ไม่มีประจักษ์พยาน หรือไม่มีพยานแวดล้อมเพียงพอที่จะฟังได้ว่านายกรัฐมนตรีได้จ่ายเงินให้กับ ส.ส.เพื่อให้ลงคะแนนไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีภายในอาคารรัฐสภา ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติ ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่2ก.ย.64 ตามที่นายวิสาร ได้กล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้เป็นผลสรุปจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ประธานสภาฯแต่งตั้งขึ้นมา และได้แจ้งผลสรุปให้ประธานสภาฯรับทราบเพียงเท่านี้ ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณาตามกรอบที่มีการร้องเรียนเพียงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่เท่านั้น

เมื่อถามว่า จะต้องดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมกับนายวิสารหรือไม่ นพ.สุกิจ กล่าวว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดนี้ไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้น เราเพียงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสภาฯตามข้อกล่าวหา และเราไม่ได้ทำเพื่อต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับใคร เราพยายามหาพยานหลักฐานจากที่มีการร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้น ส่วนเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมต่อส.ส.ที่กล่าวเท็จกลางสภาฯนั้น ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีคนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อประธานสภาฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบในอีกกรณีหนึ่ง