ไทยเข้าสู่การระบาดโควิดระลอก 5

2022-01-05 16:14:15

ไทยเข้าสู่การระบาดโควิดระลอก 5

Advertisement

อธิบดีกรมการแพทย์เผยไทยเข้าสู่การระบาดโควิดระลอก 5 มาไวกว่าที่คาด ห่วงติดเชื้อในเด็กมากขึ้น สั่งเตรียมพร้อมศูนย์ดูแลในชุมชน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขย (สธ.) กล่าวถึงมาตรการด้านการแพทย์รองรับสถานการณ์โควิด -19 ว่า ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งทำงานร่วมกันได้รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิดขึ้นเร็วมาก และมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ว่าจะพบสัญญาณราว ๆ วันที่ 10 ม.ค. กราฟค่อนข้างชัน เป็นระลอกที่ 5 ขณะนี้เข้าสู่การระบาดระลอกใหม่แล้ว เพราะยังมียอดตรวจ ATK เป็นบวกกว่า 3,000 ราย ซึ่งรายงานแยกออกมา วันนี้ที่กลัวคือจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนน้อย อย่างไรก็ตาม เชื้อโอมิครอนยืนยันว่าอาการไม่มาก โดยจากการรักษาคนติดโอมิครอนในไทย 100 ราย มี 7 คนเชื้อลงปอด แต่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ไม่ต้องใส่ออกซิเจนไฮโฟลว์ ส่วนใหญ่พบไอ 54% เจ็บคอ 37% มีไข้ 29% ปวดกล้ามเนื้อ 15% มีน้ำมูก 12% ปวดศีรษะ 10% หายใจลำบาก 5% ได้กลิ่นลดลง 2% พบครึ่งหนึ่งมีอาการ ครึ่งหนึ่งไม่มีอาการดังนั้นจากนี้การตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ นั้นไม่ได้ผลแล้ว ขอให้คัดกรองอย่างอื่นด้วย นอกจากนี้ อาการของผู้ติดเชื้อมิครอนแยกได้ยากกับโรคหวัดทั่วดังนั้นใครที่มีอาการหวัดขอให้ตรวจ ATK และไม่พบปะผู้อื่น

.นพ.สมศักดิ์  กล่าวต่อว่า การรักษาจากนั้นใช้การรักษาโรคโควิดสายพันธุ์อื่นๆ ดังนั้นยาฟาวิพิราเวียร์ยังมีประสิทธิภาพ โดยคนเริ่มมีอาการได้รับยา 3 วันอาการก็ดีขึ้น ทั้งนี้ หากตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคคาดการณ์ ว่าหากหนักสุดติดเชื้อวันละ 3 หมื่นรายนั้นเรายังรับไหว ซึ่งขณะนี้ เราเตรียมเตียงดูแลผู้ติดเชื้อทุกระดับ 52,300 เย้ำว่าในรอบนี้จะเน้นการรักษาที่บ้าน (HI) และศูนย์ดูแลในชุมชน (CI) และประสานเข้าระบบผ่าน 1330 ซึ่งจะดำเนินการจับคู่รพ.ให้ และประเมินอาการว่าควรอยู่ที่บ้านหรือส่งต่อรักษาในรพ. รับประกันว่าภายใน 6 ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หากคลินิกไหนทำไม่ได้ก็จะดำเนินการถอดออกจากระบบการดูแล แต่หากอาการหนักให้โทร 1669 เพื่อรับส่งต่อรักษาในรพ. ขณะนี้นพ.เกียรติถูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมศูนย์ประสานงานในทุกจังหวัด

นพ.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า คาดการณ์ว่ารอบนี้จะเกิดการระบาดในเด็กเยอะ เพราะเด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่ย้ำว่าเด็กติดได้แต่อาการไม่รุนแรง หากไม่มีโรคประจำตัว ขณะนี้มีการประสาน กทม.ให้มีการจัดทำเตียง CI สำหรับเด็กและครอบครัวเอาไว้ 6 โซน โซนละ 1 แห่ง แห่งละอย่างน้อย 50 เตียง และ 1 ห้องเด็กอยู่ร่วมกัน 3-4 คน มีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมได้ พร้อมทั้งมอบสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชราชินีในการเตรียมยาน้ำฟาวิราเวียร์สำหรับเด็กทั่วประเทศ โดยรพ.แต่ละแห่งสามารถทำได้เอง ไม่ต้องสำรอง พร้อมทั้งจัดหมอเด็กเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ด้วย นอกจากนี้ยังเตรียม CI สำหรับแรงงานต่างด้าวด้วย โซนละ 1 แห่ง แห่งละประมาณ 100 เตียง

เมื่อถามว่าขณะนี้มีประชาชนบางคนเริ่มสบายใจกับเชื้อโอมิครอนจึงละเลยที่จะป้องกันตัวเอง และไม่ยอมฉีดวัคซีน นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องย้ำว่าที่ผ่านมายังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อโอมิครอน ดังนั้นปัจจัยของการติดเชื้อและการระบาดมี 3 อย่างคือ คน เชื้อ และสิ่งแวดล้อม หากคนที่อายุไม่มากไม่มีอาการอาจจะไม่เป็นอะไร แต่โรคนี้เป็นโรคทางสังคม อาจจะนำเชื้อไปแพร่สู่กลุ่มเปราะบางและเสี่ยงที่จะอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ ที่สำคัญมีรายงานว่าแม้จะเป็นคนแข็งแรง หากไม่ดูแลตัวเอง ไม่ฉีดวัคซีนก็จะไม่มีภูมิป้องกัน เมื่อรับเชื้อในปริมาณมากๆ ก็ทำเสียชีวิตได้ ดังนั้นการป้องกันตัวเองดีที่สุด