นายกสมาคมภัตตาคารเข้าใจหมูแพงแนะปรับเปลี่ยนเมนูอื่นทดแทน

2022-01-05 14:14:45

นายกสมาคมภัตตาคารเข้าใจหมูแพงแนะปรับเปลี่ยนเมนูอื่นทดแทน

Advertisement

นายกสมาคมภัตตาคารเข้าใจปัญหาหมูแพงแนะปรับเปลี่ยนเมนูทางเลือกอื่นทดแทน


เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาหมูที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้น ได้ส่งผลต่อร้านอาหารต่างๆ ที่มีเมนูหมูและต้องใช้หมูเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นอย่างมาก ในภาคของร้านอาหารและภัตตาคารนั้น เบื้องต้นตนได้บอกถึงสาเหตุที่ทำให้ราคาเนื้อหมูราคาสูงขึ้น ที่ภาครัฐกำลังเร่งแก้ปัญหาซึ่งต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องแก้ปัญหาทั้งระบบเกี่ยวกับปริมาณหมูต้นทางที่ลดลง ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสมาชิกร้านอาหารและภัตตาคารในสมาคมฯมีความเข้าใจในสถานการณ์เป็นอย่างดี และส่วนหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารในร้านให้มีความหลากหลายนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการรับประทานให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ สมาคมฯอยากให้ประชาชน เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และหันมาบริโภคอาหารหรือเมนูอาหารที่ปรุงด้วยโปรตีนประเภทอื่นๆ เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา เพื่อเป็นการทดแทนอีกทางหนึ่งในช่วงนี้