สธ.แจงแผนคุมโควิดทำให้เป็นโรคประจำถิ่นคนติดเชื้อได้แต่ไม่เสียชีวิต

2022-01-04 20:41:40

สธ.แจงแผนคุมโควิดทำให้เป็นโรคประจำถิ่นคนติดเชื้อได้แต่ไม่เสียชีวิต

Advertisement

สธ.แจงแผนคุมโควิดพยายามทำให้เป็นโรคประจำถิ่น สร้างความสมดุล คนติดเชื้อได้แต่ไม่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชี้แจงแผนคุมสถานการณ์โควิด-19 ปี 2565 ว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเข้าสู่ปีที่ 3 ของการที่ได้รับมือกับสถานการณ์โควิด เมื่อย้อนไปปีแรก ตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโควิดจึงใช้มาตรการของประเทศจีน เป็นต้นแบบคุมสถานการณ์ด้วยการล็อกดาวน์ ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือมาก ต่อมาปี 2 เมื่อสถานการณ์ดำเนินต่อเนื่อง เริ่มมีความรู้ในการคุมการระบาดเชื้อจะอยู่ต่อทั่วโลกอีกนาน จึงพยายามสร้างวิถีใหม่เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับเชื้อได้โดยไม่ป่วยหนัก ไม่เสียชีวิต เน้นการฉีดวัคซีนควบคู่กับการออกมาตรการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในปี 2565 ขณะนี้เรามีความรู้ มียา วัคซีน ระบบดูแลรักษา ดังนั้นสิ่งที่คาดหวังคือจะปรับระบบ พยายามทำให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น สร้างความสมดุล โดยมี 3 ปัจจัยที่จะทำให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นคือ 1.เชื้ออ่อนฤทธิ์ลง คนติดเชื้อได้ แต่ไม่เสียชีวิต ซึ่งตรงกับเชื้อโอมิครอน ที่ขณะนี้แพร่เร็ว ติดง่ายขึ้น แต่อาการน้อยไม่รุนแรง 2.คนมีภูมิคุ้มกันโดยเกิดได้จาก 2 วิธี คือติดเชื้อตามธรรมชาติ กับการฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนรัฐบาลยังคงบริการฟรีแก่ประชาชน และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมคือจัดการพื้นที่ลดจุดเสี่ยงแพร่เชื้อ เตรียมระบบรักษาแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนลดความเสี่ยงให้ตนเอง ไม่พาตัวเองไปในที่เสี่ยงแพร่ระบาด หากทำได้ทั้งหมด โควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในที่สุด