"ศิริราช"ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกรายป้องกันโควิด

2022-01-03 09:54:51

"ศิริราช"ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกรายป้องกันโควิด

Advertisement

"ศิริราช"ออกประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกรายป้องกันโควิด จำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 ห้อง ไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้ เริ่ม 4 ม.ค.

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช  ออกประกาศ รพ.ศิริราช เรื่อง การเข้าเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ผู้ป่วย เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565 ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย" และจำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 ห้อง โดยขอความร่วมมือไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้ ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ม.ค. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 ม.ค.2565