"ชวน"ชี้ยังไม่ถึงทางตัน รัฐบาลต้องรับผิดชอบองค์ประชุมสภาฯ

2021-12-17 17:57:11

"ชวน"ชี้ยังไม่ถึงทางตัน รัฐบาลต้องรับผิดชอบองค์ประชุมสภาฯ

Advertisement


"ชวน"ชี้ยังไม่ถึงทางตัน รัฐบาลต้องรับผิดชอบองค์ประชุมสภาฯ ไม่ให้ล่ม 

เมื่อวันที่ 17  ธ.ค. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีปัญหาสภาฯ ล่มเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบว่า โดยทั่วไปที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสมาชิกด้วยดีมาตลอด แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาองค์ประชุมไม่ครบโดยเมื่อวันพุธที่ 15 ธ.ค. มีสมาชิกไปแสดงตนไม่ทัน และวันที่ 17 ธ.ค. เกิดปัญหาองค์ขาด มีผู้ไม่แสดงตนแต่อยู่ในห้องเป็นจำนวนมาก เท่าที่ตรวจสอบกดบัตรไม่ครบ แต่คนครบ ฝ่ายค้านกดบัตรไม่กี่คน ทำให้องค์ประชุมขาด ส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์ แต่รัฐบาลต้องเตรียมคนให้พร้อม แต่ก็ไม่เป็นไรหากไม่เกิดบ่อย

นายชวน ย้ำว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของสภาทั้งหมด ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล แต่ระบบรัฐสภา รัฐบาลมาจากเสียงข้างมาก ดังนั้นฝ่ายรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบในเบื้องต้น ต้องพยายามทำให้องค์ประชุมให้ครบ แต่ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ร่วมกัน ส่วนการขอตรวจสอบองค์ประชุมสามารถทำได้ในบางเรื่องแต่ถ้าทุกเรื่องจะทำให้มีปัญหา อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นบางครั้ง แต่ภาพรวมการทำงานของสภายังผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งงานที่ช้าคือมีสมาชิกอภิปรายเป็นจำนวนมาก ใช้เวลามากขึ้น โดยเคยหารือกันว่าจะจัดสัดส่วนในการอภิปรายตามเสียงของส.ส. ในสภาฯ

นายชวน กล่าวอีกว่า ภารกิจสภาฯ มีมากและมีข้อจำกัดในการบริหารเวลา ให้สอดคล้องกัน เช่นเรื่องกระทู้ถามกระทู้ถามแยก ที่รัฐมนตรีต้องไปตอบ และขอขอบคุณรัฐบาลที่ไม่เคยมาทำอะไรให้เสียหายกับกระบวนการของนิติบัญญัติโดยให้บริหารตามกลไกของรัฐธรรมนูญ

นายชวนยังยอมรับว่า มี ส.ส.บ่น หลังเพิ่มประชุมวันศุกร์เพราะต้องการไปต่างจังหวัด แต่การนัดประชุมเป็นความเห็นชอบร่วมกันในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี และจะเพิ่มศุกร์ โดยจะไปหยุดวันที่ 29-30 ธ.ค. เพื่อให้ ส.ส.กลับต่างจังหวัดซึ่งการตกลงวันเพิ่มเป็นภาระทุกฝ่ายแต่เป็นงานส่วนรวม

นายชวน ยังระบุว่า การทำงานของ สภาฯ ยังเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ขัดข้อง ไม่มีตัน ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรเป็นข้อห้าม สามารถดำเนินการได้ แต่บางวาระที่เป็นเรื่องกรรมาธิการเป็นเรื่องของสมาชิกทุกพรรคไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาล ฝ่ายค้าน ไม่ควรมีปัญหาประท้วง จนทำให้ไม่ครบองค์ประชุมเพราะจะเป็นการเสียโอกาสทั้ง2 ฝ่าย