"สุชาติ"สวน "ไพบูลย์"อย่าโยนบาปปมสภาฯล่ม

2021-12-17 14:34:59

 "สุชาติ"สวน "ไพบูลย์"อย่าโยนบาปปมสภาฯล่ม

Advertisement

"สุชาติ"สวน "ไพบูลย์"อย่าโยนบาปปมสภาฯล่ม แนะแก้ไขดีกว่าแก้ตัว

จากกรณีที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64 เกิดเหตุสภาฯล่ม เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ โดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ตั้งข้อกังขาว่า เป็นเพราะ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมขณะนั้น ไม่ให้เวลา ส.ส.ในการแสดงตนมากพอนั้น

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)   กล่าวชี้แจงว่า การทำหน้าที่ของตน และประธานในที่ประชุมทุกคน ยึดตามข้อบังคับ และบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการ เมื่อองค์ประชุมไม่ครบ ก็ไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้ โดยการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.และทุกๆครั้งนั้น ก่อนการลงมติ หรือตรวจนับองค์ประชุม ประธานก็จะแจ้งล่วงหน้าโดยตลอด รวมทั้งในวันนั้นก็ได้ให้เวลา ส.ส.ในการแสดงตนพอสมควรแล้ว ทั้งที่ประธานก็ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องประวิงเวลาเพื่อรอ ส.ส.เข้าห้องประชุมแสดงตน และไม่จำเป็นต้องแจ้งผลการแสดงตน เพราะเมื่อไม่ครบองค์ประชุม ก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆต่อไปได้แล้ว จึงอยากให้นายไพบูลย์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งสภาฯเองก็ได้สูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการติดตั้งเครื่องกระจายเสียง และโทรทัศน์ถ่ายทอดการประชุมไว้ทั่วบริเวณอาคารรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกทราบสถานการณ์และขั้นตอนของการประชุมในห้องประชุมใหญ่โดยตลอด

"สภาผู้แทนฯคงไม่ใช่ชั้นเรียนเด็กอนุบาลที่ต้องมีครูประจำชั้น หรือหัวหน้าห้องมาคอยเรียกให้เข้าชั้นเรียน และ ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ทุกคนก็รู้หน้าที่ มีวุฒิภาวะดีอยู่แล้ว เมื่อเกิดปัญหาก็อย่ามัวแต่โทษคนอื่นอยู่เลย ขอให้แก้ไขดีกว่าชอบแก้ตัว” นายสุชาติ กล่าว