"หมอชลน่าน"แจง ส.ส.ฝ่ายค้านไม่แสดงตนกลไกตรวจสอบรัฐบาล

2021-12-17 01:00:53

"หมอชลน่าน"แจง ส.ส.ฝ่ายค้านไม่แสดงตนกลไกตรวจสอบรัฐบาล

Advertisement

หัวหน้า พท.ชี้ ส.ส.ฝ่ายค้านอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่แสดงตนตอนนับองค์ประชุม คือกลไกการตรวจสอบการทำงาน  ส.ส.ซีกรัฐบาลเสียงข้างมาก หวังให้รัฐบาลตระหนักถึงความรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลพาดพิงเรื่ององค์ประชุมล่มว่าฝ่ายค้านอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่แสดงตนทำให้สภาฯล่มว่าได้หารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านและได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ฝ่ายค้านจะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลอย่างเข้มข้น ทั้งในสภาฯ และการบริหารราชการของ ครม. การตรวจสอบในสภาหมายถึงการตรวจสอบการทำงานของ ส.ส.ซีกรัฐบาล การตรวจสอบองค์ประชุมคือการตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล เสียงข้างมากของสภาที่ใช้อำนาจในการบริหารและปกครองประเทศ ฝ่ายค้านเคยประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่เป็นองค์ประชุมให้ ซึ่งหากองค์ประชุมครบฝ่ายค้านก็พร้อมร่วมโหวตอย่างเต็มที่  คือเป็นหลักการที่ฝ่ายค้านประกาศตั้งแต่แรก เพราะหวังให้เสียงข้างมากได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภา

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า  แนวปฏิบัติของฝ่ายค้านให้ร่วมลงชื่อเป็นองค์ประชุมก็เปิดการประชุมสภาฯ แต่เมื่อจะมีการลงมติครั้งใดโดยเฉพาะกฏหมายสำคัญ ฝ่ายค้านจะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาล โดยตรวจสอบองค์ประชุมทุกครั้ง เชื่อว่าจะไม่เกิดเป็นภาพลักษณ์เชิงลบต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่จะเป็นบรรทัดฐานที่ดี จะทำให้รัฐสภาเข้มแข็งขึ้น ซึ่งอ้างอิงได้ว่าในยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่เคยมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมล่ม แทบจะไม่มีล่มเช่นนี้ ตอนนี้รัฐบาลมีเสียง 266 เสียงบริหารงานได้ง่อนแง่น ไม่เป็นเอกภาพ