ประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน

2021-12-15 18:12:06

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน

Advertisement

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2564 (Joint International Tropical Medicine Meeting 2021) หัวข้อ “Tropical Medicine in the New Now Normal” ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธ.ค. 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก มีการนำเสนอผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์ จำนวน 236 เรื่อง โดยการประชุมฯ นี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 26 มีเป้าหมายที่จะเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มทางการแพทย์ด้านสุขภาพของโรคเขตร้อน เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก เมลิออยโดสิส ไข้ซิก้า พยาธิ แบคทีเรีย และปรสิต เป็นต้น การระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา ควบคุม ป้องกันรักษาโรคเขตร้อน และโรคที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ


ในพิธีเปิดการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับ ร่วมกับ ศ.นพ.นิโคลัส เดย์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด และ รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ เลขาธิการ/ผู้ประสานงาน เครือข่ายซีมีโอทรอปเมด โอกาสนี้ รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ กล่าวรายงาน จากนั้น ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Sir Jeremy Farrar ผอ.กองทุน Wellcome Trust สหราชอาณาจักร บรรยายช่วงปาฐกถาจำลอง - ตระหนักจิต หะริณสุต ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ Science, Innovation and Society in the 21st Century