ศบค. เผยพบ "โอมิครอน"แล้ว 70 ประเทศ

2021-12-15 14:33:37

ศบค. เผยพบ "โอมิครอน"แล้ว 70 ประเทศ

Advertisement


ศบค. เผยพบ "โอมิครอน"แล้ว 70 ประเทศ ระบาดเร็วใน สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก นอร์เวย์ ส่วนไทยยังพบที่ 11 ราย ส่วนใหญ่ 99.58% เป็นสายพันธุ์เดลตา

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมณี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า สถานการณ์โอมิครอนกระจาย 70 ประเทศ ทั่วโลก โดยกระจายอย่างรวดเร็วใน 3 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร เดนมาร์ นอร์เวย์ ส่วนจีนพบรายงานติดเชื้อโอมิครอนรายแรก จากการนำเชื้อมาจากต่างประเทศ ขณะที่สหรัฐอเมริกามีการกระจายของเชื้อโอมิครอนแล้วกว่า 35 รัฐ ซึ่งยังมีมาตรการจำกัดการเดินทางทผู้เดินทางมาจาก 8 ประเทศเสี่ยงจากทวีปแอฟริกา เช่นเดียวกับ อิสราเอล โมร็อกโก ก็จำกัดการเดินทางของคนที่เดินทางมาจากทวีฟแอฟริกาเช่นกัน ขณะที่ญี่ปุ่นยังไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พญ.สุมณี กล่าวต่อว่า สำหรับผลการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา พ.ย. เข้ามา 1.3 แสนคน ส่วนธ.ค. ผ่านไป 2 สัปดาห์ เข้ามาแล้ว 1.3 แสนคน จะเห็นว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยกว่า 80 % เป็น Test & Go อีก 15 % เป็นระบบ Sandbox ส่วนที่เหลือเป็นระบบ Quarantine ทั้งนี้ 5 อันดับแรกที่เข้ามาใน 2 สัปดาห์นี้คือ เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย สหรัฐอาเหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการเข้ามาเมื่อเดือน พ.ย. อันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกา อาจเพราะการระบาดของประเทศต้นทางทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศนี้น้อยลง สำหรับอัตราการติดเชื้อของผู้คนเดินทางเข้ามาเทียบกัน 2 เดือน พบว่ามีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ระบบ เล็กน้อย โดยในเดือน พ.ย. ระบบ Test & Go มีอัตราการติดเชื้อ 0.08% เดือน ธ.ค.เพิ่มเป็น 0.12% ส่วนระบบ Sandbox เดือนพ.ย. ติดเชื้อ 0.21% เดือน ธ.ค. เพิ่มเป็น 0.23% และระบบ Quarantine เดือนพ.ย.ติดเชื้อ 0.81% เดือน ธ.ค.เพิ่มเป็น 2.16 % โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. มีผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด 7,858 ราย ติดเชื้อ 18ราย คิดเป็น 0.18 % ถือว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก ขณะที่ผู้ติดเชื้อโอมิครอนไทย จากการรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 11 ราย ในจำนวนนี้ มี 3 รายอยู่ระหว่างรอยืนยันผลจากการถอดรหัสพันธุ์กรรม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะรายงานให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การติดเชื้อในไทยพบว่า 99.58% เป็นสายพันธุ์เดลตา ส่วน โอมิครอน 0.23 % อัลฟา 0.17 % อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหนก็ป้องกันได้ด้วยมาตรการส่วนบุคคล คือเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องไปอยู่ในที่มีบุคคลอื่น จะให้ดีคือไม่ไปสถานที่แออัด