"สุดารัตน์"พาคาราวานสร้างไทยสักการะย่าโมขอโอกาสกู้วิกฤตชาติ

2021-12-13 19:00:42

"สุดารัตน์"พาคาราวานสร้างไทยสักการะย่าโมขอโอกาสกู้วิกฤตชาติ

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์"เอาฤกษ์กลับบ้านโคราช พาคาราวานสร้างไทยสักการะย่าโม ขอโอกาสกู้วิกฤตชาติ อ้อนในฐานะลูกโคราช หลานย่าโม ขอสร้างโคราชให้เป็น"มหานครของภูมิภาค" เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม โคราชต้องเป็นเมืองหลักไม่ใช่เมืองผ่าน เศรษฐกิจโคราชต้องกลับมารุ่งเรือง


เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขบวนคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด เดินทางถึงเมืองโคราช คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมทีมคาราวานสร้างไทย อาทิ นายโภคิน พลกุล นายพงศกร อรรณนพพร นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น น.ต.ศิธา ทิวารี นายประวัติ อุตโมท เคลื่อนขบวนคาราวานวนรอบเมือง โดยรถแล่นผ่านเส้นทางการค้าขายย่านใจกลางเมือง เส้นทางที่เป็นชุมชนเก่าแก่ รวมถึงเส้นทางการจราจรหลัก อย่างถนนมิตรภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น พี่น้องประชาชนเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเอง


จากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ พร้อมคณะได้ใช้โอกาสนี้ กราบสักการะและขอพรท้าวสุรนารี หรือย่าโม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราช และในฐานะลูกโคราชหลานย่าโมจะขอนำทัพ ไทยสร้างไทย กู้วิกฤตประเทศไทย สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะโคราชที่เป็นบ้านเกิดของครอบครัว ในฐานะลูกโคราช หลานย่าโม คุณหญิงสุดารัตน์ มั่นใจในศักยภาพของคนโคราช พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกับชาวโคราชในการสร้างเมืองโคราชให้เป็น"มหานคร แห่งภูมิภาค" ซึ่งต้องสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เมืองโคราชได้รับโอกาส และงบประมาณในการพัฒนา โคราชจะต้องเป็น"เมืองหลักไม่ใช่เมืองผ่าน"อีกต่อไป โดยพรรคไทยสร้างไทย จะผนึกกำลังกับพี่น้องชาวโคราช สร้างเศรษฐกิจของโคราชให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ร่วมสร้างโคราช ให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี และเป็นเมืองศูนย์กลางในการสร้างสตาร์ทอัพ ขณะเดียวกันยังมั่นใจว่า จะสามารถพัฒนา โคราชให้เป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากขึ้น พี่น้องชาวโคราชมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจโคราชจะต้องฟื้น โอกาสและความเจริญ ต้องมาถึงคนโคราช ด้วยการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนEmpower และปลดปล่อยประชาชน Liberate ซึ่งเป็นหลักคิดที่สำคัญของพรรคไทยสร้างไทย