ไทยเตรียมหารือมาเลย์ปิดด่านชายแดนใต้รับนักท่องเที่ยว

2021-12-13 18:50:54

ไทยเตรียมหารือมาเลย์ปิดด่านชายแดนใต้รับนักท่องเที่ยว

Advertisement

ไทยเตรียมหารืออย่างเป็นทางการกับมาเลเซีย เปิดด่านชายแดนใต้รับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพิจารณาการเปิดด่านจังหวัดชายแดนใต้รับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับข้อเสนอจากผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ซึ่งวันนี้ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบการเตรียมเปิดด่านทางบกรับนักท่องเที่ยวแบบ Test and Go ในจุดผ่านแดนพื้นที่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และ สตูล โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กำหนดการเปิดด่านให้เป็นไปตามผลการหารืออย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลไทยและมาเลเซีย ซึ่งจะได้มีการหารือกันในลำดับต่อไป และในระหว่างนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบการตรวจ Vaccine Certificate ทั้งแบบเอกสารและออนไลน์ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 1 ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง โรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA++ ความพร้อมของมาตรการ Covid Free Setting ของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ระบบการขนส่ง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้ ศบค. ส่วนหน้า จบภารกิจที่ 16 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยส่งมอบงานอำนวยการขับเคลื่อน และกำกับดูแล ศบค. ส่วนหน้า ที่ดำเนินการมาแล้ว ให้กับ ศปก.ศบค. ดำเนินการต่อไป โดยยังคงส่งเสริมการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ กวดขันอย่างเต็มขีดความสามารถ มิให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เสริมสร้างความพร้อมศักยภาพระบบการรักษาพยาบาลให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในระบบ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) พร้อมรองรับการเกิดแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน ในส่วนการเปิดการเรียนแบบ On Site ในสถาบันการศึกษา ให้ทยอยเปิดได้ หากมีความพร้อมอย่างเป็นระบบ โดยอาจพิจารณาเปิดบางพื้นที่ บางโรงเรียน หรือบางระดับชั้นเรียน

"นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมช่วยกันทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ผู้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ และที่สำคัญ การจัดตั้ง ศบค. ส่วนหน้า ถือเป็นต้นแบบที่ช่วยอำนวยการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี กระชับการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ ศบค. จะมีมติให้จบภารกิจในกลางเดือนนี้ แต่จะใช้รูปแบบกับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีอื่นต่อไป"น.ส.รัชดา กล่าว