ไฟเขียวสวดมนต์ข้ามปี เคาท์ดาวน์ดื่มเหล้าได้ถึงตี 1

2021-12-13 18:09:10

ไฟเขียวสวดมนต์ข้ามปี เคาท์ดาวน์ดื่มเหล้าได้ถึงตี 1

Advertisement

ศบค. ไฟเขียวสวดมนต์ข้ามปีร้านเปิดบริการ ดื่มสุราได้คืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 ไม่เกิน 01.00 น. พร้อมให้จัดงานช่วงปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 20/2564 เห็นชอบเพิ่ม จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด รวมพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด ทุกพื้นที่ให้เปิดบริการและดื่มสุราได้ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 ได้ไม่เกิน 01.00 น. เฉพาะร้านที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก มาตรการจัดงานปีใหม่ตั้งแต่ 1,000 คน ขึ้นไป ผู้ร่วมงานต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม + ตรวจ ATK ขณะที่การเข้าประเทศด้วยระบบ Sandbox และแบบกักตัว (Quarantine Facilities) ทุกช่องทาง ต้องกักตัว 7 วัน ทั้งนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งแพร่ระบาดไปแล้วมากกว่า 54 ประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและศึกษาทั้งอาการและความรุนแรงของโรครวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนและยาต่อเชื้อ รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ เตียงผู้ป่วย เป็นต้น รวมทั้งกำชับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน จากผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เน้นการตรวจคัดกรองและการสอบสวนโรคให้เข้มงวดขึ้น สกัดกั้นควบคุมดูแลการเดินทาง เข้า-ออกประเทศ ตามแนวชายแดน และช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้มีการสุ่มตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และการป้องกันแบบครอบจักรวาล Universal Prevention อย่างเคร่งครัดด้วย

นายกรัฐมนตรียินดีที่หลายประเทศนำระบบการเปิดประเทศแบบปลอดภัยของไทย Test and Go เป็นต้นแบบที่เน้นป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประเทศต้นทาง ที่ผ่านมาหลายประเทศชื่นชมความสำเร็จในการเปิดประเทศของไทย โดยที่สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดน้อยลงด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทั้งฝ่ายนโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งคนไทยทุกคน และมั่นใจว่าทุกมาตรการ/กิจกรรมต่าง ๆ สามารถเป็นไปได้ หากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งหลังจาก ศบค. ได้ออกข้อกำหนดให้มีการจัดงานเทศกาลปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีแล้ว ก็จะให้ศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการต่าง ๆ สำหรับใช้ในงานเทศกาลอื่น ๆ เช่น สงกรานต์ ต่อไป นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อย 2 เข็ม ซึ่งสามารถป้องกันอาการรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์ พร้อมฝากเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบการปรับพื้นที่ การจัดงานเทศกาลปีใหม่และการสวดมนต์ข้ามปี และการเข้า-ออกประเทศ ดังนี้

1. เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร

-พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด

-พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด/พื้นที่เฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด/และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 8 จังหวัด โดยมีพื้นที่นำร่องบางพื้นที่ในจังหวัด 18 จังหวัด โดยเพิ่ม จ. ชลบุรีเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด

2. เห็นชอบการปรับมาตรการเข้าราชอาณาจักร

- การพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox Programme) และการเข้ากักตัว (Quarantine Facilities) ต้องมีระยะเวลาพำนัก/กักตัว 7 วัน

- การปรับการตรวจหาเชื้อสำหรับ Test and Go และ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox Programme) เป็น RT–PCR ครั้งที่ 1 และยังคงตรวจ ATK ด้วยตนเองครั้งที่ 2

2.1 ปรับกลุ่มประเภทผู้เดินทาง 6 กลุ่ม และกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม ดังนี้

-จำแนกประเภท รูปแบบและเงื่อนไขการเดินทาง-6 กลุ่ม : ได้แก่ 1) Test and Go 2) Sandbox 3) กักตัว 4) ผู้ขนส่งสินค้า ทางบก/เรือ 5) ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ 6) ผู้มีเหตุยกเว้น หรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ และประเทศต้นทาง 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประเทศTest and Go (จำนวน 63 ประเทศ/พื้นที่) 2) กลุ่มทุกประเทศ 3) กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ (มาจากประเทศในทวีปแอฟริกาไม่รวม 8 ประเทศ หรือ เคยพำนักในช่วง 21 วันก่อนเดินทาง ได้แก่ Botswana /Eswatini Lesotho Malawi Mozambique Namibia South Africa และ Zimbabwe 4) กลุ่มประเทศเสี่ยงสูง

3. เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่

- พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวสามารถเปิดบริการและบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 ได้ไม่เกิน 01.00 น ได้เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ เคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)

- มาตรการฯ สำหรับการจัดงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป โดยผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) พร้อมยกระดับ COVID Free Customer และ COVID Free Environment ผู้เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มและมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK (ต่ำกว่า 1,000 คน ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้แล้ว)

- กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ส่วนกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 22.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย เจริญจิตตภาวนา และสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า และวัดอรุณราชวราราม วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 23.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย เจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า วันที่ 1 ม.ค. 65 เวลา 07.00 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่

ส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมบูรณาการความร่วมมือทางศาสนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในมิติศาสนา

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า สำหรับการปรับมาตรการการป้องกันควบคุม โควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มาตราการยังคงเดิม คือ ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ แต่จำกัดจำนวนลูกค้า โดยร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ 50% และร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75% กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการสามารถแสดงดนตรีได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน และต้องเว้นระยะห่าง และงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า โดยสามารถเปิดตามเวลาปกติได้ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. และยังคงห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนพื้นที่ควบคุม (สีแดง) มาตรการยังคงเดิม คือ สามารถบริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 30 จังหวัด สำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 8 จังหวัด ปรับมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ บริโภคสุราได้ในร้านอาหาร คืนวันที่ 31 ธ.ค. 64 และวันที่ 1 ม.ค. 65 เปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกินเวลา 01.00 น. แต่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 39 จังหวัด สามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค. 64-วันที่ 1 ม.ค. 65 ไม่เกินเวลา 01.00 น. เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สาธารณสุขกาหนด (COVID Free Setting)